Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående fonder, donationer och gåvor

Gustav Vasa kyrkoarkiv

Bilagor till diariet och protokollen samt ansökningshandlingar till fonder kan innehålla sekretesskyddade uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen 22:1-2.

Protokoll och handlingar till fondstyrelsen före 1992, se serien K II a och K II c.

Serien i kronologisk sorteringsordning om inte annat anges.

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11882 – 1986Handlingar rörande fonder och gåvor. Sorterade i alfabetisk ordning. 
21934 – 1977Kommittén för bestämmande och utdelning av fondmedel. Protokoll och handlingar 1947-1974. Förteckning över församlingens fonder 1934. Förteckning över fonder med datum när beslut tagits i kyrkorådet 1934-1977. 
31951 – 1962Stiftelsen Atlaskapellet. Protokoll och handlingar. 
41981Stiftelsen Ragnar och Märta Palms Cancerfond. Handlingar rörande bildandet av fonden. 
51989 – 1995Sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 22:1-2. Stiftelsen Ragnar och Märta Palms Cancerfond. Ansökningshandlingar till fonden. 
61991 – 1995Sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 22:1-2. Skyddsföreningens fond. Ansökningar till fonden. 
71992 – 1995Fondstyrelsen. Protokoll fr.o.m. 1992-09-15 med bilagor. Omvänd kronologisk sorteringsordning. 
81993 – 1995Diarium till fondstyrelsen. 
91993Sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 22:1-2. Fondstyrelsens diarieförda handlingar. 
101994 – 1995Sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 22:1-2. Fondstyrelsens diarieförda handlingar. 
111996 – 1999Årsredovisningar för: Samfond 1-3, Stiftelsen Helga och Astrid Gråås fond, Stiftelsen Esther Mathisons donation, Stiftelsen Ragnar och Märta Palms fond, Stiftelsen Hugo Svanströms gåvomedel, Stiftelsen Skyddsföreningens fond, Stiftelsen Elsa Åhgrens donation. 
121996 – 1999Fondstyrelsen fr.o.m. 1997 Stiftelse- och Gåvostyrelsen i Gustaf Vasa församling. Protokoll. Omvänd kronologisk sorteringsordning. 
131996 – 1997Sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 22:1-2. Fondstyrelsen fr.o.m. 1997 Stiftelse- och Gåvostyrelsen i Gustaf Vasa församling. Handlingar till protokollen. Med även bordlagda ärenden samt ärenden som avslagits. 
141998 – 1999Sekretessbelagd enligt offentlighets- och sekretesslagen 22:1-2. Stiftelse- och Gåvostyrelsen i Gustaf Vasa församling. Handlingar till protokollen. Med även bordlagda ärenden samt ärenden som avslagits.