Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Övriga handlingar

Rättviks kyrkoarkiv, Dalarnas län

 Volymer (51 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11284/P III d/11920 – 1944Lejonbackens elektriska förenings protokoll 1920-1944, handlingar 1920-1943, ej alla år, och räkenskaper 1920-1944. 
11549 – 1700Odat. avskrifter av sockenting 17/4 1549 om tvist om äng och dom 4/12 1551 om arvskifte efter Peder Sebbeson. Not- och sångböcker 1600-talet -- början av 1700-talet och odat. Kopior av tryckt ABC-bok från 1611. Avskrifter 1916 ur Västerås domkapitels arkiv av visitationsprotokoll 1635-1731, spridda år. Ritblock, som tillhört Johan Edvin Andersson, död 1951, odat. Exempel på blanketter, som användes när pastorsexpeditionen var folkbokföringsmyndighet (t o m 1991-06-30), odat. 
21610 – 1671Kopior (1960-talet) av avskrifter angående trolldomsväsendet i Rättvik. 
31670 – 1671Kopior (1960-talet) av originalhandlingar angående trolldomsväsendet i Rättvik 1670-1671 och i Mockfjärd 1664-1665. 
41672 – 1713Predikningar, liktal, avskedstal m.m. hållna och nedskrivna av prosten Olaus Jonae Ekman tjänstgörande i Falun 1688-1713. Handlingarna förvärvade av prosten i Rättvik Olof Kumblaeus 1763. Han uttrycker i ett företal sin stora förhoppning att handlingarna ska förvaras i Rättviks kyrkoarkiv. 
51672 – 1713Predikningar, liktal, avskedstal m.m. hållna och nedskrivna av prosten Olaus Jonae Ekman tjänstgörande i Falun 1688-1713. Handlingarna förvärvade av prosten i Rättvik Olof Kumblaeus 1763. Han uttrycker i ett företal sin stora förhoppning att handlingarna ska förvaras i Rättviks kyrkoarkiv. 
61672 – 1713Predikningar, liktal, avskedstal m.m. hållna och nedskrivna av prosten Olaus Jonae Ekman tjänstgörande i Falun 1688-1713. Handlingarna förvärvade av prosten i Rättvik Olof Kumblaeus 1763. Han uttrycker i ett företal sin stora förhoppning att handlingarna ska förvaras i Rättviks kyrkoarkiv. 
71672 – 1713Predikningar, liktal, avskedstal m.m. hållna och nedskrivna av prosten Olaus Jonae Ekman tjänstgörande i Falun 1688-1713. Handlingarna förvärvade av prosten i Rättvik Olof Kumblaeus 1763. Han uttrycker i ett företal sin stora förhoppning att handlingarna ska förvaras i Rättviks kyrkoarkiv. 
81672 – 1713Predikningar, liktal, avskedstal m.m. hållna och nedskrivna av prosten Olaus Jonae Ekman tjänstgörande i Falun 1688-1713. Handlingarna förvärvade av prosten i Rättvik Olof Kumblaeus 1763. Han uttrycker i ett företal sin stora förhoppning att handlingarna ska förvaras i Rättviks kyrkoarkiv. 
91713 – 1883Om uppsyningsmän 1713 (odat. avskrift). Tryckta personalier över kungligheter 1742, 1751, 1771. Om dalaupproret 1773. Om Röjeråsens kronomagasin 1774-1883. Om tidelagaren Nissa Hans Larsson som avrättades 1763. Förböner för sjuka, svårmodiga och grova syndare 1779 och odat. 
101780 – 1897Rotehandlingar från Röjeråsen. Ej alla år och odat. 
111793 – 1899Almanackor. Spridda år. 
121800 – 1964Ragnar Regeling (1884-1964) efterlämnade handlingar från slutet av 1800-talet-1964. 
131800 – 1964Ragnar Regeling (1884-1964) efterlämnade handlingar från slutet av 1800-talet-1964. 
141800 – 1964Ragnar Regeling (1884-1964) efterlämnade handlingar från slutet av 1800-talet-1964. 
151800 – 1966Ragnar Regeling (1884-1964) efterlämnade handlingar från slutet av 1800-talet-1964. Med dödsbohandlingar 1964-1966. 
161803 – 1810Om utsäde och avkastning inom olika byar 1803-1805, 1807-1810. 
171805 – 1814Förteckningar över antalet kreatur och tunnland öppen jord och besådda delar därav i olika byar 1805, 1810. Om utsäde och avkastning inom olika byar 1811-1814. 
181811 – 1918Förteckning över bräckliga personer 1811. Restlängder 1811, 1818. Dödsrunor och dödsannonser över personer i Rättvik 1814-1918, spridda år. Trätavlor med uppgifter på bönder och deras jordinnehav och utgifter 1815 samt oklart innehåll 1838. Mutsedlar 1824. Soldatkontrakt 1826. Markegångstaxor 1833-1900, spridda år. Storskifteshandlingar 1836, 1839, 1840. 
191853 – 1967Om separatistiska rörelser 1853-1967, spridda år. Räkenskapsbok av okänd proveniens 1856-1891. Kyrkvaktare Petters Olof Perssons efterlämnade papper 1869-1918. 
201877 – 1985Prosten Per petterssons brev och räkningar 1877-1878. Fotografier över kyrkan, kyrkbåtar, pastorsexpeditionen m.m. 1885-1985, spridda år och odat. 
211889 – 1966Organisten Gustaf Alfred Sundells (verksam i Rättvik 1879-1923) efterlämnade musikaliska verk 1889-1953 samt diverse korrespondens överlämnat av dottern Hanna Sundell 1966. 
221893 – 2001Räkenskaper rörande Vasamonumentet 1893-1894. Fotografier över kyrkan, kyrkliga fastigheter, präster, kyrkliga förtroendemän mm 1893-2001, spridda år och odat. 
231900 – 1941Almanackor. Ej alla år. 
241901 – 1959Herbarium samlat av apotekaren J G Gunnarsson 1901. Om förekomsten av björn och varg i Dalarna 1916. Amerikavisan, upptecknad av Hjalmar Alner, tryckt i Borlänge Tidning 1920. Förteckning över emigranter till USA samt "Amerikabrev" 1948-1959 och odat. 
251926Album med fotografier från församlingen till kyrkoherden A E Lefrin vid hans 75-årsdag. 
261931Album med fotografier rörande skolverksamheten i församlingen till skolrådets ordförande prosten A E Lefrin från lärarkåren vid hans 80-årsdag. 
271934Rättviksgubbar. Karikatyrer av Anders Säbb med text av Nils Johansson. Och odat. 
281944 – 1968Nordiska museéts frågelista rörande psalm och psalmbok 1944. Parad av Dalarnas sockenfanor 1951. Foton med text och handlingar om kungaparets besök i Rättvik 1953. Om missionärsvigning 1954-1955. Om Hållams Nils Nilssons målningar i Rättviks kyrka 1963. in memoriam vid Samuel Gabrielssons jordafärd 1968. 
291966 – 1975Organisten John Zimmermans efterlämnade dagböcker och anteckningar rörande gudstjänster m.m. 
301968 – 1978Släktforskningar gällande Rättvikssläkterna Gudmunds, Börtas, Bunis och Hjort utförda av Signe Eriksson 1968. Om byhandel i Rättvik 1968, 1970. Om kalkframställning i Rättvik 1969. Om förändrat levnadsmönster i Rättvik och bygderna däromkring 1971. Om när julpisteln sjöngs i kyrkan 1973. Personuppgifter om stenhuggaren Simon Jöransson Hack, född i Reval 1605, död 1673, 1973. Handlingar i mål mot Dalälvens vattenregleringsföretag 1975-1978. 
311977Avskrifter ur bouppteckningar 1795, 1818, 1822-1824 avseende Rättviksdräkten. 
321977Avskrifter ur bouppteckningar 1825-1828 avseende Rättviksdräkten. 
331977Avskrifter ur bouppteckningar 1829-1832 avseende Rättviksdräkten. 
341977Avskrifter ur bouppteckningar1833-1836 avseende Rättviksdräkten. 
351977Avskrifter ur bouppteckningar 1836-1839 avseende Rättviksdräkten. 
361977Avskrifter ur bouppteckningar 1839-1843 avseende Rättviksdräkten. 
371977Avskrifter ur bouppteckningar 1843-1846 avseende Rättviksdräkten. 
381977Avskrifter ur bouppteckningar 1847-1851 avseende Rättviksdräkten. 
391977Avskrifter ur bouppteckningar 1852-1855 avseende Rättviksdräkten. 
401977Avskrifter ur bouppteckningar 1856-1860 avseende Rättviksdräkten. 
411977Avskrifter ur bouppteckningar 1861-1865 avseende Rättviksdräkten. 
421977Avskrifter ur bouppteckningar 1866-1869 avseende Rättviksdräkten. 
431977Avskrifter ur bouppteckningar 1870-1874 avseende Rättviksdräkten. 
441977Avskrifter ur bouppteckningar 1875-1879 avseende Rättviksdräkten. 
451977Avskrifter ur bouppteckningar 1887-1895 avseende Rättviksdräkten. 
461977Avskrifter ur bouppteckningar 1895-1899 avseende Rättviksdräkten. 
471977Avskrifter ur bouppteckningar 1900-1909 avseende Rättviksdräkten. 
481977Avskrifter ur bouppteckningar 1909-1939 avseende Rättviksdräkten. 
491978 – 1992Julia Sundells (hustru till organisten G A Sundell, som tjänstgjorde i Rättvik 1879-1923) dagbok och minnesanteckningar 1891-1920 i avskrift från 1978. "Kyrkostriden" (om kvinnliga präster) 1984-1985. Om en kopia av "Beskrifning på en resa till Kopparberget och Österdalarna" 1670 i syfte att undersöka förekomsten av häxeri och trolldom 1991. Uppgifter från 1992 om skolbarnen i Rättvik 1744-1748 sorterade efter förnamn, efternamn, gård och by. 
501982Sammanställning av avskrifterna ur bouppteckningarna 1795-1939
(volymerna p IV:31-48).