Torsdag den 21 juni kl. 16.30–21.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Såväl söktjänst som bildvisning kan vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Byggmästarens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)


Grunddata

ReferenskodSE/ACD/319
ExtraID319
Omfång
8 Volymer 
0,1 Hyllmeter 
Datering
17961839(Tidsomfång)
17961839(Tidsomfång)
ArkivinstitutionArkivcentrum Dalarna
Arkivbildare/upphov
Byggmästaren (Stora Kopparbergs Bergslag) (1717 --)
Kategori: Företag

Innehåll

Arkivhistorik"Byggmästaren vid Stora Kopparbergslagen. Alldenstund Bergslagen ej haft tillförne någon byggmästare vid verket utan särskilt och för stycke arbete måst betala, antingen Kronans konstmästare och den som något förfärdigade till dess tjänst; ty höll gruvrätten mycket nödigt år 1717 den 31 oktober att en byggmästare vid gruvan skulle antagas till Bergslagens enskilda arbete, både ovan och nedan dag, vad byggeri och timringar angår, vilken och därjämte kunde anförtros ha omhänder Bergslagens redskap och materialier" (Schultzes matrikel s.466).

"I detta sammanhang må Bergslagens byggmästare nämnas. Han var inte uppförd på konstaten utan avlönad av Bergslagen, men hans verksamhet gällde i stor utsträckning bergsmekanikern, i första hand vindarna. Sysslan tillkom hösten 1717. Då antogs Hans Pihl, tidigare anställd vid Polhems konstbyggen, till 'bygmästare vid Bergslagens plank' mot 40 dr kmt i månaden. Han efterträddes 1722 som bergslagsbyggmästare av Hans Theman, vilken innehade tjänsten till sin bortgång 1755. Theman var, enligt en 1724 införd ordning, även materialskrivare, dvs gjorde reda för uppgången byggnadsmaterial, men efter honom skildes de båda tjänsterna. 1764 blev Olof Violén byggmästare; efter honom följde (1772) Hans Violén, uppenbarligen den föregåendes broder. Hans Violén, verksam in på nästa sekel, ha vid nyss mött som framstående och initiativrik konstbyggare. Byggmästaren hade sin arbetsplats i Bergslagens konstplank bakom gruvstugan; mot seklets slut arbetade under honom 32 personer. Han svarade för alla timmerarbeten i Bergslagens regi, som kärr- och gångvägar, byggnader på gruvrummen, schakttimringar; men framför allt synes hans tid ha upptagits med uppförandet av skjut- och hästvindar" (Lindroth, Gruvbrytning och kopparhantering I, s.649f).
Allmän anmärkningArkivet ingår i Stora Enso ABs arkivsamlingar.

Hänvisningar

Repro. anm.Nej

Kontroll

Skapad2015-08-11 15:05:11
Senast ändrad2015-08-11 15:05:11