bild
Serie

Övriga kartor och ritningar

Gällivare kyrkoarkiv

OVII:1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 och 10 i kart och ritningsarkiv och OVII:4 i arkivkartong

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11764Karta över de vid Gellivare belägna åker- och ängstillfälligheter samt mulbete och fiskevatten. Avmätt år 1764 av Olof Brunius. Mätt efter 1000 alnar på en tum. Stadfäst 1784. Original på tjock väv. Rullad. 
2Odat.Ca 1850-talet
Karta över Gellivare socken utvisande dels gränser för byar, hemman, kronoöverloppsmark och häradsallmänning. Dels läget för vissa byar. Skala 1:100 000. Rullad.
 
31955 – 1973Kartor över Gellivare tätortsområde samt omgivningar. Ritade efter fotogrammetrisk detaljmätning av B Alheden. 15 kartor upprättade 1955-1958.
Kartor över Gällivare, Malmberget och Koskullskulle (2 st). 1973, reviderad 1976.
Karta över Mellanområdet, 1976.
Info/
 
41889 – 1952Generalstabskartor avseende olika delar av kommunen och dess närmaste omgivningar, 12 st (5 st kopior bortgallrade), 1889-1952.
Karta över fastighetsindelning och områden. Avsedda att inkorporeras med Gellivare municipalsamhälle. Original i väv. 1943.
Badhus. Förslag av Å Goldkuhl. Original i väv. 1914. Saknas.
Dito skrivelser, kostnadsberäkningar m m. 1917. Saknas.
Info/
 
51921 – 1924Registerkartor över Gellivare Municipalsamhälle (tomtindelning och gatunamn). Skala 1:20 000. Del I och Del II.
Info/
 
61951Karta över förslag till ändring av Gellivare sockens borgerligt kommunala indelning. Skala 1:200 000. Av T Åryd. Rullad.
Info/
 
81898 – 1899Karta över fastställd stadsreglering för Gellivare och Malmberget. Av H Wennerström. Skala 1:4000. 
91895Karta över Rikets indelning i inskrivnings-, bataljons- och kompaniområden. Enligt KF 17/7 1886 och ändringar däri år 1895. Lit anstalt. 
101901Karta över rikets indelning i armé-, fördelnings-, inskrifts- och rullföringsområden enligt KF 12 augusti 1901. Rullad.