bild
Serie

Alfabetiskt register I

Hjälpkommittén för Finlands barn

Alfabetiskt ordnade registerkort i kort- lådor.Korten innehåller de väsentligaste uppgifterna om barnet: nummer, namn, födelsedatum, föräldrars namn, hemort, ankomst till Sverige, hänvisningar till syskon, adress i Sverige samt datum för hemresa, adoption eller fosterbarns- överenskommelse.I regel finns hänvisning till färdsedlar. . Av detta kort finns två exemplar. Det andra exemplaret ordnades efter det nummer barnet åsattes av Finska Social- ministeriets barnförflyttningskommitté. Dessa kort finns i serie DIIc "Kartotek efter sifferbeteckning". I regel finns samma uppgifter på båda korten, men i enstaka fall kan en uppgift ha anteck- nats enbart på det ena kortet.