Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Räkenskaper för övriga inrättningar och särskilda ändamål, räkenskapsböcker

Botilsäters kyrkoarkiv

Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13049/L I a/11694 – 1778Vinsädeskassan. 
Se: SE/VA/13049/L I b/11813 – 1842Förmynderskapsräkn. 1813-1842, spridda år. Förteckning över dem som lämnat ljus till kyrkan och mat åt de fattige 1818-1820, 1837. 
Se: SE/VA/13049/L I a/21821 – 1866Sockenkassan. 
Se: SE/VA/13367/H I/21855 – 1865Räkenskaper ang. pastorsadjunktbostället 1/6 mtl Erserud. 
Se: SE/VA/13367/K IV a/21856 – 1886Tiondelängder 1856, 1865-1866. Nya testamentet åt nattvardsbarnen 1868-1877. Kvittenser å årsavgifter till prästerskapets änke- och pupillkassa 1876-1886. 
11918 – 1924Räkenskaper ang. orgelbyggnaden. Häri även verifikationer ang. gravunderhållsfonden och betalda fondgravar. 
21921 – 1958Arkivbox. Kassaböcker för orgelbyggnadskommittén 1921-1922, O.P. Anderssons fond 1929-1950, orgelkassan 1931-1949, fonden Gybergs minne 1932-1950, kyrkans restaureringsfond 2935-1939, fond för minnestavla i kyrkan 1952-1958, skatteregleringsfonden 1953-1958 samt försmalingshemsfonden 1954-1958. 
31931 – 1958Kassabok för gravplatskassan 1931-1949. El-fonden 1949-1954, kyrkans reparationsfond 1954-1958 samt församlingens allmänna investeringsfond 1958. 
41936Gravunderhållsfonden. Saknas 2003. 
51950Orgelkassan. Saknas 2003. 
61950Blomsterfonden. Saknas 2003. 
71951Fonden Gybergs minne. Saknas 2003. 
81951O.P. Anderssons fond. Saknas 2003. 
91963 – 1991Kyrkokören. 
101969 – 1975Blomsterfonden.