Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Dopbok fr o m 1991-07-01

Biskopskulla kyrkoarkiv

Förs med ADB som den del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs när de inte längre behövs.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11991 – 1996Innehåller även konfirmationsbok 1992-1998, vigselbok 1991-1999 och begravningsbok 1993-1999.