bild
Serie

Aviser om faderskapserkännande

Hedvig Eleonora kyrkoarkiv

Serien är gallringsbar enligt Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SF 1946/48). Gallringsfrist 10 år. Gallras inte enligt pastors beslut december 1949.

Serien avslutad. Fr.o.m. 1970 se H III a. Serien i kartong.


 Volymer (5 st)

ReferenskodTid 
11939 – 1942 
21943 – 1944 
31945 – 1951 
41952 – 1964 
51965 – 1969