Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t.o.m. 1967

Ny kyrkoarkiv

Serien i arkivbox. Serien är avslutad.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11870 – 1905Arbetsattester och an-
mälningar 1870-1890, spridda år, till brott dömda 1885, förteckning över bortackorderade barn och rotehjon 1905. Häri även bilagor till flyttningslängderna 1853-1962, spridda år.
 
21869 – 1967Innehåll: Handlingar angående skyddsympning 1869 - 1957.
Dödförklarade 1913 - 1944.
Omyndigförklarade samt upph. av omyndighet 1917 - 1963.
Avi från sjukhus angående sinnessjukdom 1917 - 1964.
Meddelande från fångvårdskoloni 1928 - 1965.
Avier om äktenskaps upphörande 1933 - 1964.
Handlingar angående adoption
1920 - 1964.
Handlingar angående erhållet svenskt medborgarskap 1915 - 1962.
Handlingar angående värnplikt frikallade samt sjömanshus 1922 - 1966.
Äktenskapsbetyg 1932 - 1965.
Handlingar angående mantalsskrivning
1898 - 1934.
Faderskapserkännande 1847 - 1964.
Nya släktnamn 1946 - 1966.
Nya födelsenummer 1962 - 1966.
Handlingar för in- och utträde ur svenska kyrkan 1957 - 1966 samt förklarade sakna äktenskaplig börd 1958 m.m.
Häri även bilagor till flyttningslängderna 1965, födelse- och dopböckerna 1889-1967, död- och begravningsböckerna 1882-1964.