bild
Serie

Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie

Spannarps kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (2 st)