bild
Serie

Handlingar rörande förpantade hemman och hemmansräntor

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser dokument rörande
förpantade hemman och hemmans-
räntor i Västernorrlands län under 1600-talets senare hälft.
Seriens handlingar består av förpantningsdokument med till-
hörande extrakt. Längst fram i volymen finns ett alfabetiskt register över förpantningarna. Volymen i arkivkartong.
Vol. 1 lev. ??

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11600 – talSvårt fuktskadad. Förvaras separat i rum 316.

Serien upphör.