bild
Serie

Handlingar rörande förpantade hemman och hemmansräntor

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1030002/G III f
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/2DeZ86ogN4wvzIHsyf5U30
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand

Innehåll

Allmän anmärkningSerien avser dokument rörande
förpantade hemman och hemmans-
räntor i Västernorrlands län under 1600-talets senare hälft.
Seriens handlingar består av förpantningsdokument med till-
hörande extrakt. Längst fram i volymen finns ett alfabetiskt register över förpantningarna. Volymen i arkivkartong.
Vol. 1 lev. ??