Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Sövdeborgs godsarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/30733
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/6Ok19QU3yg1OvEKksxHJ97
Omfång
24,7 Hyllmeter 
Datering
18411955(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning /1995, AC Ulfsparre
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Sövdeborgs gods (1180)
Kategori: Gård. Gårdar

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning

över

Sövdeborgs godsarkiv
Upprättad i december 1995
av Anna Christina Ulfsparre
med assistens av arkivarie
Göran Larsson
Inledning (äldre form)Vid Skånes övergång till Sverige innehades godset av Holger Ottesen Thott som efter freden 1679 sålde godset till geralguvernören i Skåne Rutger von Ascheberg. Dennes son Christian Ludvig med hustru Mariane Margareta Wittenberg var barnlösa och 1722 ärvdes godset av Christian Ludvigs sytrar. Delarna förenade 1735 av greve August Meijerfeldt som var gift med Rutger von Aschebergs dotterdotter Brita Barnekow. 1788 såldes godest till greve Carl Gustaf Piper för att genom giftermål övergå till släkten Stiernswärd genom ryttmästare Knut Arvid Stiernswärd som var gift med Anna Fredrique Ebba Thomasine Piper. Hennes fader Erik Alfred Wolfgang von Haffner Piper avled 1923.

Arkivet består av en äldre del där handlingarna är knutna till släkterna Wittenberg, Wrangel, Ascheberg och Meijerfeldt (seriena J1-J4) från 1600-talets början till 1700-talets mitt. Många av dessa handlingar rör även andra gods och gårdar som varit i de olika familjernas ägo under skilda perioder. Denna del är också präglad av omfattande korrespondens mellan ägare och förvaltare i och med att ägarna endast i undantagsfall bodde på Sövdeborg.
Under 1800-talet ägdes godset av medlemmar av familjen Piper (serie J 5). Vid ordningsarbetet har den numrering, som funnits på de olika paketen med handlingarna, angetts inom parentes. Bilagda är en förteckning över numrerade handlingar i en pergamentspärm (J 2:2), brevskrivarregister till Rutger von Aschbergs korrespondens 1692-1693 (J 2:15) och innehållsförteckning upprättad 1920 av Sam Clason över brev med anknytning till Rutger von Ascheberg 1694 (J 2:18).
De egentliga godshandlingarna som rör driften finns bevarade från 1800-talet och sträcker sig till mitten av 1900-talet. Huvudbokföringen och kassabokföringen finns bevarade först från 1845 och för många serier som rör driften såsom skogs- och jordbruk ligger begynnelseåren i mitten av 1800-talet.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1995-11-20 00:00:00
Senast ändrad2017-05-23 13:00:08