Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Bilagor till död- och begravningsboken, ej gallringsbara

Husie kyrkoarkiv

Handlingarna utgallras med en frist av 20 år from 1968 med undantag av handlingar utfärdade i utlandet, enligt RA:s gallringsbeslut 1997:65.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [K0001]1823 – 1866Inb. vol. Lagd samman med K I:2. 
- [R0008]Bilagor 1931-1967 utgallrad 1988 enligt SFS 1946:48. 
- [K0002]1968 – 1991T o m 1991-06-30. Lagd samman med H IIIb:3.