Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Handlingar angående kyrka och kyrkogård

Täby kyrkoarkiv

 Volymer (28 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1578/C I/11703 – 1733Gravbrev 1703-1733, bänklängd 1708. 
Se: SE/SSA/1578/K I/11758Bänkdelningsprotokoll. 
Se: SE/SSA/1578/K I/21777 – 1783Längd över kör- och gångledsdagsverken för kyrkan 1777-1783, kyrkogårdsmurens underhåll 1738, avskrifter omkring 1780?. 
Se: SE/SSA/1578/L I a/11757Anteckningar om ändringar i kyrkan. 
Se: SE/SSA/1578/P II/31852Konsistorieprotokoll angående omgjutning av kyrkklocka. 
11697 – 1833Handlingar rörande kyrkan bl.a. balkdelningsinstrument (original och senare avskrift) 1738, bänkdelningsprotokoll 1758 (två avskrifter) 1776(?), 1796, protokoll vid brandförsäkringsvärderingar av kyrkan 1805, 1830.

Volymen fuktskadad. Får endast användas med yttersta försiktighet.
 
21800 – 1944Täby kyrka. Delningsinstrument för kyrkogårdsmurens reparation 1738 avskrift från ca 1800. Brev från Vitterhetsakademin rörande köp av inventarier 1883. Restaurering av kyrkan och elektrisk uppvärming 1922-1949 (med ritningar, se även O III:4). Om- och tillbyggnad av orgel och orgelläktare 1943-1944 (med ritningar). 
31908 – 1977Stadsägan 446 (kyrkogården) 1908-1956, nytt gravkapell 1932, 1943-1954 (med skisser och ritningar), reparation av klockstapeln 1932 (ritningar, se O III:4), nya begravningsplatsen 1935-1945 (med ritningar, se även O III:3).

Viggbyholm och S:t Olofs kapell (senare kyrka) 1918-1977 (med fotografier och ritningar).

Fotografier (8 st) från bygget av Grindtorpskyrkan odat.
 
41947 – 1998Täby kyrka. Kyrkklockorna 1947-1967, yttre och inre renoveringar 1954-1995 (med ritningar, se även O III:10), kyrkliga inventarier 1973-1983.

Handlingar rörande kyrkogården vid Täby gamla kyrka: omläggning av kyrkogårdsmuren 1986-1989, belysning 1988-1990 (med ritningar), vård av lindarna 1990-1991, runsten U133B 1996-1998, minnessten över dragonerna 1957-1961.
 
51952 – 1956Anbud, kontrakt, korrespondens m.m. rörande nytt gravkor vid Täby kyrka (med ritningar, se även O III:9). 
61960 – 1973Tibble kyrka. Ny kyrka i Täby centrum 1960-1964, studieresa till Finland (besök i kyrkor, arkitektmuseum m.m.) 1963, stadsägan 2572 B (där kyrkan skall byggas) 1964-1973. 
71964 – 1967Tibble kyrka. Program för arkitekttävlingen "Nordisk Arkitekttävling om kyrka i Täby" 1964-1965, prisnämndens protokoll och handlingar 1965-1967, prisnämndens utlåtande 1966. 
81964 – 1970Tibble kyrka. Byggnadskommitténs handlingar bl.a. sammanställning av viktiga händelser rörande arkitektarbetet 1964-1970, protokoll med handlingar 1967 (med ett särtryck ur Arkitekttävlingar nr 1/1967 "Nordisk tävling om kyrka i Täby"), brev från Mogens Hansen (med ritningar) 1970. 
91965 – 1995Täby kyrkogård. Undersökning över grundförhållandena för planerad begravningsplats 1965 (med karta), regnskydd till Täby nya kyrkogård 1967 (med skiss), rivning av stuga vid Täby kyrkas gravkor 1967, utredning om behovet av gravmark 1968, kulturhistorisk gravinventering 1995.

Handlingar rörande orgel i Eviga Ljusets kapell 1988.

Handlingar rörande provisorisk kyrkobyggnad i Roslags Näsby 1965-1967 (med ritningar).
 
101966Tibble kyrka. Intresserade att delta i tävlingen "Ny kyrka i Täby centrum", alfabetisk sorteringsordning. 
111966Tibble kyrka. Förteckning över inkomna bidrag till tävlingen om "Ny kyrka i Täby centrum", nr 1-91. Fotografier av en modell till tävlingen (6 st) odat. Beskrivning av tävlingsbidrag nr 66 "Candidus". 
121968 – 1971Tibble kyrka. Ny kyrka i Täby centrum, kopior på kontrakt 1968-1969, PM och protokoll från diskussioner om den nya kyrkan 1969, lokalprogram om kyrkan juni och augusti 1970 (med ritningar), bygganalys utförd av AB Bygganalys 1971, ansökan om bygglov (ritningar, se O III:13) 1971. 
131971 – 1998Ny kyrka i Näsbypark 1971-1983 (ritningar, se O III:15).

Kontrakt med handlingar rörande Gribbelunds kapell 1978-1998. Med handlingar rörande Gribbelunds Alliansförening för kristlig verksamhet.
 
141971 – 1999Tibble kyrka. Högtalaranläggning och akustik i kyrkan 1971-1995, besiktningsprotokoll för Tibble kyrka 1973-1977, orgeln 1977-1999. 
151972Tibble kyrka. Kontraktspärm 1a rörande Tibble kyrka, med sigill. 
161972Tibble kyrka. Kontraktspärm 1b, kontruktionsritningar av Kjessler & Mannerstråle AB, ritningar av trädgårdsarkitekt Walter Bauer, med sigill. 
171972Tibble kyrka. Kontraktspärm 1c. Beställningsskrivelse till BPA Byggproduktion AB, AB Bahco Ventilation båda med ritningar, med sigill. 
181972Tibble kyrka. Kontraktspärm 1d-e. Beställningsskrivelser till: Järnh & Hellborns Elektriska AB, AB Kone - Asea - Graham, SW Nilsson & söner i Åsele AB samtliga med ritningar, med sigill. 
191972 – 1978Tibble kyrka. PM för anbudsgivare rörande glasmosaik 1972. Offert och entreprenadkontrakt med Glasmestre Laur. Frese & Sønner (med ritningar) 1972-1973. Gatukostnadsbidrag rörande kvarteret Lammet 1972-1977. Anbudsinfordran rörande spröjsar för glasmosaik samt offert från AB Obeaprodukter 1973 (med ritningar). Handlingar rörande förlikningen mellan Täby församling, Mogens Jörgensen och Gudrun Steenberg 1978. Klocktornet 1976-1977 (med ritningar). 
201974 – 1999S:t Olofs kyrka, ombyggnad 1991-1999 (med ritningar), bygglov för klockstapel 1974 (med situationsplan), inventarier 1981-1992. 
211976Tibble kyrka. Entreprenadkontrakt med: AB Axel G. Jansson rörande nybyggnad av klocktorn i kvarteret Lammet (med ritningar), Tolwmans Elektriska AB rörande kyrksal, sakristia och klocktorn, Hacksta snickerifabrik AB rörande lös inredning i kyrksal och sakristia (med ritningar). 
221976Tibble kyrka. Entreprenadkontrakt med Wallfälts snickerifabrik rörande fast inredning (med ritningar). 
231979Näbypark. Ritningar till förfrågningsunderlag rörande om- och tillbyggnad, med sigill (se även O III:15).