Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål

Täby kyrkoarkiv

 Volymer (21 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11795 – 1851Pastoralieräkenskaper. 
Se: SE/SSA/1578/B I/11796 – 1843Räkenskaper rörande bokinköp åt nattvardsbarn. 
21813 – 1848Invalidkassans räkenskaper. Med även utdrag ur sockenstämmoprotokoll angående inrättande av en invalidkassa 1813 (se även K I: 3), invalidkassans stadgar. 
31822 – 1841Barnmorskekassans huvudbok och kassaräkenskaper. Med även utdrag ur sockenstämmoprotokoll rörande inrättande av en barnmorskekassa 1822 (se även K I: 3). 
Se: SE/SSA/1578/L II a/11823 – 1829Barnmorskekassans inkomstkladd. 
41825 – 1849Invalidkassans skuldbok. 
51825 – 1879Barnmorskekassans skuldbok 1825-1856 och bibelkassans räkenskaper 1855-1879. 
61841 – 1855Barnmorskekassans huvudbok och kassaräkenskaper. 
Se: SE/SSA/1578/P I/11842 – 1849Lasarettsmedelkladd. 
Se: SE/SSA/1578/L I a/101850 – 1851Barnmorskekassans inkomstkladd 1850-1851, kladd över influtna lasarettsmedel 1850-1851 och magasinskassans utgiftskladd 1851. 
Se: SE/SSA/1578/L I a/111855 – 1886Lasarettskassan kladd 1855-1860, inkomst- och utgiftsbok 1860-1886. Sockenkassan inkomst- och utgiftsbok 1860-1886. 
71858 – 1915Revisionsberättelse för sockenmagasinet 1858. Uppbördslängder för spannmål m.m. 1860-1872. Debiterings- och uppbördslängder för prästlöner 1904-1915. Räkenskaper för byggnader vid prästgården 1886-1904. 
Se: SE/SSA/1578/L I a/41889 – 1901Kyrkoherdeboställets expropriationsfonds räkenskaper. 
Se: SE/SSA/1578/L I a/71902 – 1913Kyrkoherdeboställets expropriationsfonds räkenskaper 1902-1913, Öbergska donationens räkenskaper 1904-1913, Klerckerska donationens räkenskaper 1905-1908 och begravningplatsfondens räkenskaper 1913. 
Se: SE/SSA/1578/L I a/121905Täby kyrkoherdeboställes expropriationsfond. 
81905 – 1964Öbergska fonden 1905-1928, Klerckerska fonden 1905-1928, Täby kyrkoherdeboställes expropriationsfond 1905-1929, Gustava Lundgrens minnesfond 1916-1928. Kassabok för församlingsbladet "Kyrkfönstret" 1959-1964. 
91910 – 1916Kronofogdslängder (för personer som inte betalat sin avgift till församlingsprästen) för åren 1910, 1915-1916. 
101914 – 1920Debiterings- och uppbördslängder för avgifter till prästerskapet 1916-1920. Uppbördslängder över spannmålslösen till prästerskapet 1914-1918. 
111917 – 1926Diverse kvitton och handlingar rörande pastoralier 1917-1926. Redovisning av pastoralier för 1921-1922. Debiterings- och uppbördslängder för penningavgifter till prästerskapet 1921-1923. Uppbördslängder för spannmålslösen till prästerskapet 1922-1924. Med handlingar rörande Söderhjelms konkurs 1925-1926 (med koppling till uppbördsmannen för pastoralier). 
Se: SE/SSA/1578/L I e/21925 – 1927Donationsfondernas verifikationer. 
Se: SE/SSA/1578/L I e/31928Donationsfondernas verifikationer.