Driftinformation

Torsdag den 19 oktober
kl. 16.30–18.30 genomförs underhållsarbete på webb-
platsen. Såväl söktjänst som bildvisning kommer att vara oåtkomliga under tiden arbetet pågår.

bild
Serie

Diverse lösa räkenskaper

Smedjekontorets arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)


ReferenskodAnmärkning 
186Kapsel. Lösa handlingar, tillvaratagna i räkenskapsböckerna.