bild
Serie

Obefintligregister

Västra Ryds kyrkoarkiv

Obefintligregister fördes 1947--1991-06-30.

Serien bestod av personakterna för de obefintliga.

Då inga obefintliga kvarstod 1991-06-30, finns inga handlingar i serien.