bild
Serie

Avgångsregister

Västra Ryds kyrkoarkiv

Serien består av personavier för personer avgångna 1967--1991-06-30.

I personnummerordning årsvis.

Äldre register (1948-1966), bestående av avtryckskort, har gallrats ut med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

 Volymer (1 st)

Referenskod 
Se: SE/VALA/00449/A V/1
Info/