bild
Serie

Avsöndringsregister

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser alfabetiskt register över beviljade jordavsöndringar 1874-1926 per socken. Med register över skatteköpta krononybyggen 1871-1885. Serien inbunden där annat ej anges. Lev. 102a/1974.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11871 – 1885Kronologiskt register över krononybyggens skatteköp samt över bevijade jordavsöndringar per fögderi. Arkivkartong. 
21874 – 1926Gästriklands fögderi. 
31874 – 1926Hälsinglands södra fögderi. 
41874 – 1926Hälsinglands norra fögderi. 
51874 – 1926Hälsinglands västra fögderi.

Serien upphör.