Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Täby kyrkoarkiv

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1578/C I/11690 – 1758Protokoll vid syn av prästgården 1690, anteckningar om förbättringar i prästgården 1737-1758. 
Se: SE/SSA/1578/O I a/11796 – 1829Husesynsprotokoll 1796, 1825, protokoll vid ekonomiska besiktningar 1826-1829. 
Se: SE/SSA/1578/P II/31841Konsistorieprotokoll angående sacellaniboställets utarrendering . 
11821 – 1955Komministerbostället Skogsberga 1893-1927.

Prästgården: protokoll vid genomgång av rågångar omkring prästgården 1821, ekonomiska besiktningar och synehandlingar 1912-1955 (med karta), reparation 1925-1926 (med ritningar, se även O III:6), ny garagebyggnad 1938 (med ritningar, se även O III:6).
 
21829 – 1964Täby löneboställe: ekonomiska besiktningar och synehandlingar 1829-1953, arrendekontrakt, övriga handlingar 1869-1963. 
31830 – 1964Täby löneboställe: lantmäteriförteckningar 1830, 1934, skogshandlingar 1842-1956, torpet Tärnan 1863-1935, jaktarrenden 1924-1964, nybyggnad av arrendebostaden och uthus 1939-1954 (med ritningar, se även O III:8). 
41850 – 1973Lönefastigheten Klockarbord nr 1 (stadsägan 1149) 1850-1942. Stadsägorna 482 och 483, 1917-1967 (med ritning). Utredning om äganderättsförhållanden Bällsta utjord, Klockstapelstomten m.fl. 1925. Stadsägan 484, 1930-1957 (med ritningar, se även O III:2). Näsby 5:386, 1938-1952 (ritningar, se O III:2). Stadsägan 487 1947-1958. Stadsägorna 2593 och 2594, 1951-1973. 
51952 – 1997Krossbacken 35-43, 1959-1989. Krossbacken 29, 1965-1966. Sockenmagasinet 1988-1994.

Prästgården bl.a. renovering 1955-1956 (med ritningar, se även O III:6), besiktningar 1964-1993, renoveringar 1988-1989, 1993-1997, växtförteckning från John Dormling Trädgårds- och markprojektering 1994.
 
61959 – 1996Ängby gård 1959-1965. Kvarteret Hymnen 2, förskolan Ringen, 1991-1996 (med ritningar, se även O III:21). 
71965 – 1974Pastorexpeditionen i kvarteret Blåklinten 1965-1967. Skeppsmyra 3:7, Karlberg-Väddö, 1967-1974 (med ritningar, se även O III:14). 
81970 – 1992Bergstigen 5, 1970-1974. Komminsterbostaden, Meijerfeldts väg, 1975-1992. 
91972Karlberg, Väddö. Entreprenadkontrakt med Karl Johanssons Byggnads AB (med ritningar), kontraktspärm1(3). 
101972Karlberg, Väddö. Entreprenadkontrakt (endast ritningar), kontraktspärm 2(3). 
111972Karlberg, Väddö. Entreprenadkontrakt (endast ritningar), kontraktspärm 3(3).