Torsdag den 20 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänst och bildvisning kommer att vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Utslag i koncept

Svea Hovrätt

Serien i buntar. Ordnade efter parter. Häri även enstaka resolutioner.

ReferenskodAnmärkning 
1A - B 
2C - F 
3G - J 
4K - M 
5N - Q 
6R - S 
7T - Ö