bild
Karta/ritning

Generalstabens kartor, Norrköping, Linköping, Finspång m.fl.

Norrköpings S:t Olai kyrkoarkiv

6 blad. Tryckt åren 1881, 1883-1884. Söndriga kanter.