Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Övriga liggare och förteckningar

Ystads läroverks arkiv

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11843 – 1969Innehåll: accessionskatalog för biblioteket u.å. 1843-1908, inventarieförteckning 1920,
arkivförteckning 1921,
liggare över fyllnadsprövningar (studentexamen) 1929-50,
d:o (realexamen) 1929-56,
liggare över särskilda prövningar till gymnasiets näst högsta ring 1932-68,
arbetsjournaler för skolköket 1943-59 samt liggare över omprövningar 1949-1969.
 
21865 – 1955Accessionskatalog för den naturvetenskapliga institutionen. 
31874 – 1902Besöksjournal (skolmuseet). 
41882 – 1970Arkivförteckning 1882-1907,
inventarieförteckningar 1889-1908,
kvitton å till andra myndigheter överlämnade arkivalier 1933-70 samt förteckningar över museets samlingar u.å.
 
51905 – 1920Katalog över flyttnings- och inträdesprövningar. 
61920 – 1934Katalog över flyttnings- och inträdesprövningar. 
- [H0001]1929 – 1932Se F IV:1. Katalog över lärjungar som anmält sig till första ringen å gymnasiet. 
71930 – 1933Liggare över uppgifter för enskilt arbete. 
81934 – 1948Katalog över inträdesprövningar. 
91934 – 1967Katalog över inträdes- och flyttningsprövningar. 
101949 – 1967Katalog över inträdessökande till första klassen. 
111950 – 1966Liggare över fyllnads- m.fl. prövningar. 
121956 – 1965Liggare över särskilda prövningar enligt fordringarna för studentexamen.