Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Inventarie- och arkivförteckningar

Täby kyrkoarkiv

Församlingen har inte avslutat serien 1999-12-31 utan vissa inventarieböcker går till 2005.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1578/C I/11690 – 1713Prästgårdens inventarium 1690, kyrkans inventarium 1713. 
Se: SE/SSA/1578/L I a/11748 – 1777Kyrkoinventarier. 
Se: SE/SSA/1578/N I/11796 – 1853Kyrkans inventarium 1796-1879, förteckning över kyrkans böcker och handlingar 1853. 
Se: SE/SSA/1578/O I a/11795 – 1848Kyrkans inventarier 1795, 1818 (med tillägg t.o.m. 1848), protokoll från antikvarisk inventering i kyrkan 1829. 
Se: SE/SSA/1578/P II/41853Inventarieförteckning för kyrkan och kyrkans böcker och handlingar. 
11853 – 1982Tilläggsförteckningar och förteckningar över böcker och handlingar 1853-1980, odat. Korrespondens rörande arkivet 1904-1982. Arkivförteckning odat. 
21885 – 1925Inventeringsprotokoll 1885-1924, inventarieförteckning 1890, inventariebok 1925. 
31953 – 1999Arkivförteckningar. 
41955 – 2005Sekretessbelagd enligt sekretesslagen 5:2. Inventarieförteckningar för pastorsexpedetionen 1955-1960, Näsbyparks kyrka 1965-2000 (med fotografier), Tibble kyrka 1982, S:t Olofs kyrka 1990-2005 (med fotografier), Gribbelunds kapell 1991. 
51981 – 2005Sekretessbelagd enligt sekretesslagen 5:2. Inventarieböcker för Täby kyrka 1981 (med fotografier), Eviga ljusets kapell 1989-2005. Värderingsinstrument för Täby, Tibble och S:t Olofs kyrkor 1981. 
61990-talSekretessbelagd enligt sekretesslagen 5:2. Datautskrift från det digitala inventarieprogrammet, KSAK. Inventarielista sorterad efter förvaringsställe och inventariekort nr 1-640. Med fotografier av inventarier från Tibble kyrka (20 st).