Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Villberga kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (43 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Karta öfver föreslagen plan till utvidgning af Folkskoleträdgården i Villberga församling medelst jordafsöndring från berörde församlings Kyrkoherde boställe, uti Trögds härad och Upsala län. Uprättad år 1865 af E. J. Schütz1865 
0001:00002Karta öfver egoutbyte emellan Willberga Församlings Kyrkoherde- och Klockare-boställen, uti Trögds härad och Upsala län. Upprättad år 1865 af E. J. Schütz Kommissions Landtmätare1865Kartan är fastställd vid Trögds Härads ägodelningsrätt den 21 december 1867. 
0001:00003Project-Ritning Till Willberga Kyrckas Utvidgande, Genom ett nytt Torns Upsättande på westra Gafveln. Kyrckan är jemte vapenhuset aftagen, och afprickad med puncter ifrån A. till B. Utviddningen är ifrån A. till B. Författad i Sala den 23 Junii 1784. af J1784 
0001:00004Charta Öfwer Råsta By uti Upsala Län, Trögd Härad och Willberga Sochn; Afmätt År 1710 af Framl: Landtmätaren Carl Enberg, och uti Storskiften delad År 1758, af Jöns Sahlman1710 
0001:00005[Kartans titelfält är skadat.]. Charta öfwer Wihlberga Prästegårds B[---]ka, Rösta, Mälb[---] samt. Klåckarebordets B[---]bya Ängar, och Undfådde Surrogater för Utbytte Fjällar på Grillby Är (---) uti Upsala Län, Trögd Här[---] och. Wihlberga Sokn; Afmätt1790Kartan är fastställd vid Trögds härads lagtima vinterting den 9 mars (?) 1791. 
0001:00006[Del av karta över delar av Villberga socken] [Kartans titelfält saknas]1700? – 1799?Endast cirka halva kartan är bevarad 
0001:00007Mälby och Backa Lilläng belägen uti Upsala Län, Trögds Härad och Willberga Socken; affattad och Laga Skiftad år 1829 af F.M. Ridderbielke, C.Th. Linde1829 
0001:00008Karta över Uppsala ärkestift1952 
0002:00001Willberga Kyrka Skorsten 
0003:00001-00002Kyrka i Villberga församling Upsala län; uppmätt i januari 1905 af Lars Joh. Lehming, arkitekt, Stockholm1905-01 
0003:00003-00008Villberga kyrka, Upsala län, Ritning till tillbyggnad och reparation1905-12 
0004:00001-00004Kyrka i Villberga församling, Uppsala län1907-03Utan erinran av Kungl. ÖfverintendentsÄmbetet 1907-06-18, Gillad av Kungl. Maj:t 1907-07-26 
0004:00005Villberga kyrka, måttritning till porthvalfven1907-07-19 
0004:00006Kyrka i Villberga församling, Uppsala län1907-06-19 
0004:00007Willberga kyrka, portarna sedda inifrån med fyllningarna1907? 
0004:00008-00016Kyrka i Villberga församling, Uppsala län1907-03 
0005:00001Restaurering af Willberga kyrka i Upsala län, Portarna 
0005:00002Restaurering af Willberga kyrka i Uppsala län, Portarna 
0005:00003Förslag till centraluppvärmning af kyrka i Willberga församling 
0005:00004Förslag till centraluppvärmning af kyrka i Willberga församling, Bilaga till alt II 
0005:00005-00006Villberga kyrka, Upsala län [inredningsdetaljer]1954-06-15 – 1954-07-12 
0005:00007-00009Villberga kyrka [inredningsdetaljer]1954-07-01 
0006:00001-00006Klockstapel i Villberga socken, uppmätningsritning1950-05 
0006:00007-00008Villberga prästgård, förslag till ombyggnad, planer1956-03-07 – 1956-09-05 
0006:00009-00013Villberga prästgård, förslag till ombyggnad1956-03-07 – 1956-05-02 
0006:00014-00015Villberga prästgård, uppmätningsritning1956-02-10 
0006:00016Villberga prästgård. Uppmätningsritning, planer, sektion.1956-02-10 
0007:00001-00008Ritning till folkskola vid Grillby för Willberga församling1905-04 
0008:00001-00003Skolhus i Villberga1883-111. Norra fasaden, 2. Östra gafveln, genomskärning, 3.Plan 
0009:00001-00003Församlingshem i Villberga1936-05 
0009:00004Förslag till plantering vid Villberga Församlingshem1937signerad "K.J.E. 1937" 
0009:00005Förslag till plantering vid Villberga Församlingshem [endast en del av ritningen bevarad, titelfältet skadat]1937 
0009:00006Karta över Kyrkogården i Villberga socken; upprättad år 1928 av Ejnar Elovson, Säby1928 
0009:00007Skiss till planering av del av Villberga kyrkogård, Uppsala län1951-11 
0009:00008Villberga kyrkogård, förslag till bårhus1957-07-12 
0009:00009Villberga kyrkogård, golv och väggar i bårhus1957-10-10 
0009:00010Karta över Villberga Nya Kyrkogård1963 
0009:00011Karta över Villberga Nya Kyrkogård1963 
0009:00012Villberga kyrka, gravkarta1977-09-08"Bilaga 13" 
0009:00013Trädgård vid Willberga Folkskola1886-09 
0009:00014Förslag till värmeledning i Grillby Folkskola1932-04-15 
0010:00001Kostnadsförslag för uppförande af ny Tornbyggnad vid Willberga Församlings Kyrka i enlighet med af Arkitekten Herr Heurlin uppgjordt ritning och arbetsbeskrivning1906-04-09 
0011:00001Charta öfver Willberga Prästegårds, Backa, Rösta, Mälby samt Klåckarebordets Ägor uti Upsala Län, Frögde Härad och Willberga Socken. Afmätt år 1836 samt i Laga Skifte delade år 1837 och med 20 sn. Charta Sigelata belagd af Joh Z. Edling.1836