Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Grava kyrkoarkiv

Serien utgör en fortsättning på den odelade serien O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11864 – 1943Handl. ang. kmb Gerstad 1864-1900. Kungl. Maj:ts utslag ang. skogsmedel från Almar 1874, färjehållningen 1884. Besiktningsprotokoll 1876, skogshushållningsplan khb Almar 1897. Handl. ang. kmb Öjenäs 1918-1923, protokoll för husesyn Almar 1918, div. arrendekontrakt 1920-1928. Handl. ang. nygrävning av floddike genom ägor till Almarskogen m.fl. 1924 samt div. skrivelser ang. boställsförvaltningen 1911-1943. 
21907 – 1955Ritning arrendatorbostad Almar 1907, dito ombyggnadshandl. 1944, ang. reparationer khb Almar, normalavkastningsplan 1939, 1949 samt skogshushållningsplan 1937. Instruktion för skogsvaktaren 1938. Ombyggnadshandl. manbyggnad vid Almarskogen 1950-1952, dito arbetarbostaden 1975 samt täckdikningsplan Brukmon 1958. 
31939 – 1980Arrendekontrakt och syneprotokoll för löneboställen. 
41981 – 1998Arrendekontrakt och syneprotokoll för löneboställen. 
51979Exploateringsavtal och entreprenadshandl. ang. församlingshem. Köpebrev och lagfart, lånehandl. 
61979Ritningar och besiktningsprotokoll ang. församlingshem. 
71985 – 1986Tekniska instruktioner. Ritningar till tillbyggnad, besiktningsbevis, beskrivningar och låsscheman. Serviceavtal för högtalaranläggning, hyreskontrakt samt serviceavtal för telefonanläggning. Handl. ang. församlingshemmets invigning.