Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Register och liggare

Svea Hovrätt

 Serier (12 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
D ILiggare över granskningen av underrätters domböcker och protokollSerien inbunden utom vol. 1-2 och 6. 
D IIFörteckningar å felande domböcker och småprotokoll 
D IIIKataloger över renoverade domböckerSerien inbunden. Katalogerna utarbetade av C. G. Edman och C. A. Norin 1870-1884. Omfattar beståndet före 1846. 
D IVInventarieförteckningarÅren 1827-1881 Ingår i serie E I a: Från underdomstolar insända arkivförteckningar. 
D IXRegister över gåvodeklarationer 
D VMålsförteckninar 
D VIAnteckningar 
D VII ArbetsredogörelserSerien i buntar. 
D VIIITingsterminsböckerSerien inbunden. 
D XNärvarolistor 
D XIInflutna stämpelmedel för adliga bouppteckningar 
D XIIRedovisningar från Överståthållarämbetet och KB över stämpelbeläggning av mottagna deklarationer