Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Hälsinge regemente


Hälsinge regemente räknar sitt ursprung från de fänikor som sattes upp i Gästrikland och Hälsingland under 1500-talet. De bildade ett landsregemente om 3000 man år 1615. Det delades upp på tre mindre regementen 1624 varav ett av dem senare blev Hälsinge regemente. 1682 blev regementet indelt och roterades inom Gävleborgs län. Soldaterna hölls inte med soldattorp.

1973 bildades ett försvarsområdesregemente tillsammans med Gävleborgs försvarsområde fo 21 med beteckningen I 14/Fo 21. 1994 drogs regementets brigad in medan fo-staben tillsammans med depån omorganiserades till försvarsområdesförband samma år. Hälsinge regemente lades ner som eget förband 1997 och ingick därefter i Dalarna-Gävleborgs försvarsområde, fo 53, under namnet Gävleborgsgruppen. År 2000 omorganiserades gruppen igen och överfördes till Mellersta militärdistriktet, MDM.

Mötesplats var till en början Florhed och 1689-1909 Mohed, båda ligger väster om Söderhamn. 1909 flyttade regementet in i nybyggda kaserner i Gävle. Från 1963 har Marma utnyttjats som skjutfält.

Regementet fick sina värnpliktiga främst från Gästrikland och södra Hälsingland.

Litteratur:
L O Skyttner: Några axplock ur gamla Hälsinge regementes och dess underofficerares historia (1953).
Kungl Hälsinge regementes historia (1968).

 Arkiv (8 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
AHälsinge regemente1685 – 1911Denna del är under omförteckning. Serie 0 håller på att lösas upp, så 001 och 002:Ö är omförtecknade delar av serie 0. 
BMusikkompanietTill musikalierna finns ett sökregister i form av ett excelblad, där musikstyckena är ordnade alfabetiskt på namn - flikarna i arbetsboken går från numeriskt, sedan A-Ö. Fliken information berättar vad instrumentförkortningarna står för.

De serier som ingår i sökregistret är FIa, FIIaa, FIIab (volymerna 1-20), FIIIa, FIIIb, FIVa och FIVb.
 
CHälsinge regemente1908 – 1970 
DHälsinge regemente, kasernvårdsavdelningens / Fortifkationsenhetens ritningssamling 
E 1Hälsinge regemente1970 – 1992 
E 2Hälsinge regemente1993 – 1994Övergångsarkiv medan myndigheten omorganiserades till en försvarsområdesstab, depå och Fo-gruppsenhet 
E 3Hälsinge regemente1994 – 19971997-12-31 lades Hälsinge regemente ned, inklusive Fo-staben. Förrådsavdelningen överfördes till Underhållsregementet. Tekniska och MAL-avdelningarna, liksom Fo-gruppsenheten överfördes till Dalregementet, I 13/Fo 53. 
FRitningar , I 14 GävleRitningar levererade av Akademiska Hus i Uppsala med KrA accnr 2006/27. De övertogs från Fortifikationsverket 1995. Efter I 14:s nedläggning övertogs området av Högskolan i Gävle, vilket anges på ritningsförteckningen. Byggnaderna anges med nummer, ibland även med egennamn typ Frigg och Valhall. Detaljerad ritningsförteckning finns bilagd som pdf..