Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål

Rödbo kyrkoarkiv

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1637 – 1650Finnes 1637, 1643-1650. Ingår i Kungälv L I: 1. Lasarettskassans räkenskaper. 
- [H0002]1643 – 1652Ingår i Kungälv L I: 1. Stads-
kassans räkenskaper.
 
- [H0003]1645 – 1664Ingår i Kungälv L I: 1. För-
teckning över fonder: för kyrkan
1645, 1651, för skolan 1645-1651, för skollärarlönen 1645, 1651, för fattiga skolbarn, för fattiga 1645, 1651 samt för lasarettet 1645, 1651 och 1664.
 
- [H0004]1658 – 1695Ingår i Kungälv L III: 1. Lasarettskassan. 
- [H0005]1668Ingår i Kungälv L I: 4. Boställs-
kassan.
 
- [H0006]1671 – 1683Ingår i Kungälv L I: 3. Lasarettskassan. 
- [H0007]1696 – 1722Ingår i Kungälv L III: 2. Lasarettskassan. 
- [H0008]1759 – 1775Ingår i Kungälv L III: 3. Lasarettskassan. 
- [H0009]1796 – 1859Ingår i Kungälv L V: 1. Lasarettskassan. 
- [H0010]1859 – 1865Ingår i Kungälv L V: 2. Lasarettskassan. 
11879 – 1885Räkenskapsbok p uppbörden till prästerskapet 
21891 – 1982Räkenskapsbok för J. A. Andersson donationsfond till Rönnings by 
31891 – 1995Diverse räkenskaper för J. A. Anderssons donationsfond 1891-1989, kassabok för kyrkans prydande 1983-1995, kassabok diakoni 1983-1995 
- [H0011]1909 – 1914Ingår i Kungälv L I: 9. Räken-
skaper för Kungälvs kyrkas Tornursfond.
 
- [H0012]1915 – 1927Ingår i Kungälv L I: 14. Räken-
skaper för Kungälvs kyrkas Tornursfond 1915-1927, för
A Ljungdahls gravfond 1920-1927, för A Bergfelts fond för mindre bemedlade 1921-1927, för
A Leijons gravfond 1922-1927, ny-
byggnadskassans räkenskaper för klockarebolet i Ytterby 1923-1927, räkenskaper för expropriationsmedel (Tega prästgård) 1925-1927.
 
41935 – 1962Räkenskaper för gravfonder: Amanda Andersson 1935-1962, Josef Nicklasson 1936-1962,
Sven P Andersson 1944-1962,
Albin Emanuelsson 1947-1962,
Anders Svensson 1948-1962
August Johansson 1952-1962,
Karl Andersson 1952-1962,
syskonen Nilsson 1952-1962,
G. E. Norberg 1954-1962,
Anna Mathiasson 1958-1962,
Sven Svensson 1959-1962,
Karl Holm 1960-1962. Häri även
O V.