För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten. Felsökning pågår
bild
Arkiv

Smärre enskilda arkiv och arkivfragment

Stafsundsarkivet

Grunddata

ReferenskodSE/RA/720807/08
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/tv3YFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
32 Volymer  (-)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm, 1970
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Fersen, von
Kategori: Person (släkt, samlare)

Innehåll

ArkivhistorikSedan de större enskilda arkiven ingående i accessionen från Stavsund 1955 successivt ordnats och förtecknats, har kommit att återstå en sump bestående av vissa smärre enskilda arkiv och arkivfragment jämte spridda handlingar (duplettautografer m m), som R M Klinckowström förvärvat i samband med sin verksamhet som autografsamlare. Därtill har kommit en samling av småtryck.

Denna sump har nu ordnats och förtecknats, sedan vissa överföringar skett till enskilda ordnade delar av Stafsundsarkivet, övervägande till Fersenska kontoret. En volym "Handlingar angående riksdagsmannaval 1771" har överlämnats till 2. sektionen. Förteckningen "Mauritz Lewenhaupts samling" (N Holm 1966) har indragits och materialet inordnats bland Arkivfragment.

'Följande anmärkningar till förteckningen kan göras. Volymerna 19-23 utgörs av dupletter och diverse oordnade autografer, som icke ingått i den egentliga autografsamlingen. En partiell upplösning har skett genom att brev och andra handlingar, som kunnat härledas till arkivbildare inom Stafsundsarkivet (successivt överförs dit, varefter återstoden nu föreligger i grovordnat skick.

Volymerna 24-28 består av handlingar med militär proveniens som R M Klinckowström för sin autografsamling (möjligen på 1870-talet) kunnat förvärva dels ur Krigskollegiets arkiv, dels (i mindre utsträckning) ur Kammarkollegiets militiehandlingar. Handlingar med denna proveniens ingår även i den stora autografsamlingen. I Krigsarkivet förvaras å andra sidan vissa handlingar från pommerska kriget, som torde härröra från Stafsundsarkivet.

Vissa arkivbildare är representerade även i andra arkiv, till exempel Casimir och Mauritz Lewenhaupt (Sjöholm, Riksarkivet), Eva Sophie Piper, född von Fersen (Löfstad-arkivet, Landsarkivet i Vadstena och Engsöarkivet, Riksarkivet). De stora Piperska och Ehrensvärdska släktarkiven finns i Engsöarkivet respektive Tosterupssamlingen, Riksarkivet. Handlingar från C A Ehrensvärds diplomattjänst i Utrikesdepartementets arkiv med sannolik proveniens från Stavsund (H Brulin: Den centrala utrikesförvaltningens arkivbildning efter 1809..., s 47, n l, MRA 1942) har sedemera förts till Diplomatica Gallica, Anglica, Hispanica (Riksarkivet).

Bilaga I (släkttablåer) avser att klarlägga proveniensen för vissa av de smärre arklven och arkivfragmenten.

Bilaga II är et sammanfattande register över brevskrivare. Därav har breven till Mauritz Lewenhaupt till större delen registrerats av N Holm och breven till Axel von Fersen av A Soom.

Bilaga III upptar den grovordnade trycksamlingen.

Riksarkivet i september 1970.

Leif Gidlöf

Kontroll

KällaArkivförteckning
Källår1970
Om postens upprättandeTidigare Arkis-nummer: 720807.029-035
Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2021-11-25 12:55:29