bild
Arkiv

Katolska biskopsämbetet Caritas Sueciae, Avdelningen Tysklandshjälpen

Katolska biskopsämbetets deposition

Caritas Sueciae, Svensk Katolsk Hjälpverksamhet upprättades den 23 februari 1946 av biskop Müller med uppgift att hjälpa de nödställda i det av kriget härjade Europa. För att så effektivt som möjligt kunna hjälpa i de olika länderna, bildades särskilda avdelningar inom Caritas: Hjälp till Frankrike, Polenhjälpen, Tysklandshjälpen, Hjälp till Ungern och Hjälp till Österrike.

Till direktör för Tysklandshjälpen utsågs jesuitpater August Adelkamp. I maj 1946 grundades Caritashilfswerk Lübeck som tysk avdelning till Caritas Sueciae, Avd Tysklandshjälpen för att ta emot och fördela det som insamlats genom Caritas Sueciae och dess filialer m.m. i andra länder, såsom Argentina, Brasilien, Chile, Danmark, Kanada, Portugal och Spanien. Den 25 april 1946 hade biskop Müller som en avdelning i Caritas grundat Comité de Sorocco à Europa Faminta med Porto Alegre som arbetscentrum för Brasilien. Pater Adelkamp var chef i Stockholm.

1948 omvandlades Caritashilfswerk Lübeck till en självständig förening med ett avtal med Caritas Sueciae, Avd Tysklandshjälpen. Eftersom Sverige inte längre kunde hjälpa så mycket sades avtalet upp 1949 och verksamheten i Lübeck upplöstes.

Caritas avdelning Tysklandshjälpen upphörde i praktiken med verksamheten under 1951, men först 1969 avslutades avdelningens sista bankkonto.

Arkivet har förvarats hos kyrkoherden, pater August Adelkamp i Västerås.Lars Hallberg

 Serier (1 st)

ReferenskodAnmärkning 
-Serien i kartonger om ej annat anges