Måndag den 17 februari kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Handlingar efter Örnberg

Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria

Victor Örnberg var amanuens i riksarkivet 1868-1899 och medverkade vid arbetet med Biographica-samlingen. Föreliggande samling förefaller att utgöras av handlingar som inte kunnat placeras in i Biographica eller på annat sätt var svårplacerade.

Bortryckta ur sitt ursprungliga sammanhang är det fortfarande svårt och alltför tidskrävande att placera dessa handlingar i något bättre sammanhang, varför samlingen fått kvarstå i sitt delvis oordnade skick, Endast enstaka handlingar av betydelse, vars proveniens varit klar, har överförts till andra bestånd.


Per-Gunnar Ottosson

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11551 – 1754 odatSamling av "biographica utan släktnamn" lagd i bokstavsordning på förnamn. Består av brev till Kungl Maj:t samt enstaka privatbrev, kungl brev i original och avskrift mm till största delen från 1600-talet. Häribland finns även en släktutredning ang den heliga Birgitta. 
21636 – 1765 odatSamling av suppliker, huvudsakligen ansökningar från tjänstemän i den lokala och centrala statsförvaltningen, samt änkor. 
31600 – 1800-tal"Strödda oordnade handlingar", innehåller bl a suppliker, brev till Kungl Maj:t, ansökningar, revisionshandlingar, obduktionsprotokoll 1785; passhandlingar från 1808-1809; fragment. 
41700-talFörteckningar över ämbets- och tjänstemän "Örnbergs papper": förteckningar över lägre tjänstemän i Svea hovrätt 1614-1748; förteckning över en del ämbets- och tjänstemän i landsorten 1724 resp 1730 (?); avlöningsstater för civila expectanter 1723-1731; förteckningar över fribrevsböcker till lands- och stadsfiskaler 1749-1756; kammarrevisionens meritlistor från 1757.