bild
Arkiv

Handlingar efter Örnberg

Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria

Victor Örnberg var amanuens i riksarkivet 1868-1899 och medverkade vid arbetet med Biographica-samlingen. Föreliggande samling förefaller att utgöras av handlingar som inte kunnat placeras in i Biographica eller på annat sätt var svårplacerade.

Bortryckta ur sitt ursprungliga sammanhang är det fortfarande svårt och alltför tidskrävande att placera dessa handlingar i något bättre sammanhang, varför samlingen fått kvarstå i sitt delvis oordnade skick, Endast enstaka handlingar av betydelse, vars proveniens varit klar, har överförts till andra bestånd.


Per-Gunnar Ottosson

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11551 – 1754 odatSamling av "biographica utan släktnamn" lagd i bokstavsordning på förnamn. Består av brev till Kungl Maj:t samt enstaka privatbrev, kungl brev i original och avskrift mm till största delen från 1600-talet. Häribland finns även en släktutredning ang den heliga Birgitta. 
21636 – 1765 odatSamling av suppliker, huvudsakligen ansökningar från tjänstemän i den lokala och centrala statsförvaltningen, samt änkor. 
31600 – 1800-tal"Strödda oordnade handlingar", innehåller bl a suppliker, brev till Kungl Maj:t, ansökningar, revisionshandlingar, obduktionsprotokoll 1785; passhandlingar från 1808-1809; fragment. 
41700-talFörteckningar över ämbets- och tjänstemän "Örnbergs papper": förteckningar över lägre tjänstemän i Svea hovrätt 1614-1748; förteckning över en del ämbets- och tjänstemän i landsorten 1724 resp 1730 (?); avlöningsstater för civila expectanter 1723-1731; förteckningar över fribrevsböcker till lands- och stadsfiskaler 1749-1756; kammarrevisionens meritlistor från 1757.