Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Gallringsbara

Barkåkra kyrkoarkiv

Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.