bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Harmångers kyrkoarkiv

Benämnes även "församlingsregister" ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i regitret gallras med stöd av RA-Ms 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den regitrerade ej längre tillhör församlingen. Registret över kyrkotillhöriga gäller även Jättendals församling.