Måndag den 31 januari kl. 16.30–22.00 genomförs tekniskt underhållsarbete på webbplatsen. Sökning och bildvisning kan komma att ligga nere helt eller delvis. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd under den här perioden.
bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Harmångers kyrkoarkiv

Benämnes även "församlingsregister" ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i regitret gallras med stöd av RA-Ms 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den regitrerade ej längre tillhör församlingen. Registret över kyrkotillhöriga gäller även Jättendals församling.