bild
Serie

Verksamhetsregister

Älvsby kyrkoarkiv

ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som en del av det centrala kyrkobokförings- systemet

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2005:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet