bild
Serie

Lots- och båkinrättningar

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser handlingar rörande lotsinrättningar och postväsendet
i Gävleborgs län.
Serien i arkivkartong. Vol. 1 lev. 102a/1974.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11685 – 1825Innehåller handlingar såsom: förteckning över postvägarna och postbönderna i Västernorrlands län för år 1685; specifikationer över länets postbönder samt ersättningarna till dessa under
slutet av 1600-talet och början av 1700-talet; bilagor till landshövdingeämbetets skrivelse av den 3/10 1825 angående lots- boställen i länet. Häri ingår sju stycken under år 1821 färdig- ställda kartor över föreslagna lotslägenheter på angivna öar i Gävleborgs län samt ritning till en kännings-båk.

Serien upphör.