bild
Serie

Volymer i löpnummerordning

Ericsbergsarkivet

Eva Charlotta Strömfelts visbok - se Ericsbergsarkivet, Familjen Stenbocks papper vol. 76.

 Volymer (101 st)

ReferenskodAnmärkning 
1a) Libellus Memorialis A:o 1729 (anteckningar om diverse utländska lärda). Band 8:o.
b) C. Hillebrandsson Uggla, Matrickel öfver Svea Rikes Råder ifrån åhr 1500 till närvarande Tid (1788). Crusenstolpe 3631. Hft 4:o.
c) C.V. Schönfeldt, Matrikel öfver Svea Rikes Ridderskap och Adel som aldrig warit och ännu icke blifwit Introducerade. Band 4:o.
 
2Strödda personalia (även likpredikningar). Lösa handlingar, mest avskrifter. 
3Blandade avskrifter av biografisk och genealogisk natur:
a) Förteckning över Bremens ärkebiskopar 788-1101.
b) Italienska adelsfamiljer.
c) Dansk rangrulla 1671.
d) Tal av C.G. Barkman till Fredrika av Baden vid hennes ankomst till Sverige.
e) Généal. de la famille de Hornes et des ducs de Brabant. Avskrift från 1600-talet.
f) Förteckning på riksråden 1151-1771.
g) Matrikel över Sveriges ridderskap och adel ur riddarhusets äldsta matriklar och i jämförelse med protokollen 1672. Koncept, ca 1680.
h) Förteckning på amiralitetets superintendenter 1646-1743. Lämnad till P. Thomaeus av J. Murbeck 1759.
i) Förteckning på kommendörer av Nordstjerneorden (från 1783), Svärdsorden (1806), Vasaorden, m.m.
j) Förteckning på komministrar i Bälinge och Tystberga (Södermanland) 1572-1683.
k) Meritlistor
l) Eloge de Adolphe Fredric Roi de Suede.
m) Uppsats om äventyraren Carl Adolf Boheman. Crusenstolpe nr 3612.
n) Margareta Brahes testamente 28 augusti 1669. Avskrift.
o) Die untreue Margaretha Brahe Gräfin zu Wisingsburg. Avskrift av tryck 1661.
p) Memorial för sekr. Dahlman.
q) Grevebrev för Claes Flemming Hermansson efter hans död 1687. Avskrift.
r) Anteckningar om släkten Grubb.
s) Tal på prins Gustafs dag 1751.
t) Gust. de Lagerbielke: "Fjorton dagar på Rosersberg den 6-21 November 1820".
u) Personalia öfver Drottning Maria Eleonora.
v) Samuel Schröder Schröderheims (1720-1779) levernesbeskrivning. Egenhändig.
 
4Bokkataloger och boklistor 1:
a) K. biblioteket på Drottningholm.
b) K. biblioteket på Fredrikshof 1778.
c) Sofia Albertinas boksamling 1771.
d) Carl G. Bondes boksamling på Fijtuna 1787.
e) Bengt Oxenstiernas bibliotek på Lindholmen 1671.
f) Arvid Stenbocks bibliotek 1732, hans dissertationer 1752 m.fl. kataloger.
g) Sam. E. Loenbom: Bibliogr. SveoGothica 1765, 1766.
h) Tal och handlingar utgivna av Svenska Vetenskapsakademien.
i) Bokkatalog från oidentifierat bibliotek.
j) Diverse smärre boklistor, mest från 1700-talet.
 
5Bokkataloger, bibliografiska anteckningar 2:
a) Catalogue manuelle des livres. Band 8:o.
b) Förteckning av Gyldenstolpe 1696 på böcker vid vilkas levererande belöning skulle utgå. Original.
c) Catalog öfver Björneborgs Bibliotek (Nordenfeldt, troligen från 1800-talet). Rött skinnband fol.
d) Instructio Litteraria seu potius Bibliothetica (från 1700-talet). Band 4:o.
e) Bibliografiska anteckningar av okänd hand. Bunt.
f) Förteckning över Wilhelm Kruses poetiska skrifter. Avskrift.
g) Förbjudna skrifter i Sverige.
h) Diverse bibliographica.
i) Anteckningar i bibliografi och om boktryckarkonst.
 
6a) Rapport av ambassadören Van Vosbergen 1629. Original. Hft. band fol.
b) Was die an ietzo Regierende Röm: (- -) König Maytts (- -) Leopoldvs etc. 1674. Litt. beteckning på ryggen.
c) Memoires historiques et Politiques Sur les intérets de la France et de l'Europe 1713-1717 (avskrift från slutet av 1700-talet). Band fol.
 
7Diverse hofhistorier från Frankrike (1660-talet). Hft. 
8Hemlig historia om Hofwet och Cabinettet i Saint Cloud. I brevform, översättning från engelskan. 1-2 rättelser av Gustaf Lagerbielkes egen hand och noter av honom. 2 pappband 4:o. 
9Kurtzer begriff von der Landes Verfassung des Königl. Schwedisch-Pommern. Pappband 4:o. 
10Blandade avskrifter till Danmarks historia. 
11Blandade avskrifter i europeisk historia 1:
a) Vera Relatio de Praedys Baronum de Dohna in Livonia utis 1636.
b) Generalguvernementet Livlands stat 1651. Avskr.
c) Einige Puncten (--) wodurch der gemeine und kleine Burgerschaft der Stadt Wismar konte an ihr Brot und Nahrung kommen.
d) PM rörande Pommern. Fragment.
e) Manuscr. öfver Sachsen: två smärre skrifter.
f) Tre skrifter av F.G. Leopold, den ena i form av brev till Finckenstein om det preussiska hovet 1798-99. Avskrift.
g) Le Journal du Siège de Fribourg en 1744.
h) Lorentz von Quaglio, Erklärung Der Plane zu dem (--) Vorschlage, die an dem Reichstag zu Regensburg angetragene Erichtung Eines Monumentes des (--) Carl Ludwigs. München 11 mars 1807.
i) Smärre blandade avskrifter.
 
12Blandade avskrifter i europeisk historia 2:
Mest brev i avskrifter till furstliga personer.
 
13Julita diplomatarium, m.m. Avskrifter av C. Hagelberg. Bunt. 
14Fördrag, privilegier, stadgar m.m. från 1500-talet. Gammal avskriftsvolym, som tillhört Göran Knutsson Posse (pärmanteckning av denne 1607), med Gustaf Reuterholms ex-libris. Inköpt på Stockholms bokauktionskammare vid auktionen efter C.A.E. Reuterholm i november 1864. Pergamentsband 1598. Litt: K. Strömberg-Back: Lagen, rätten, läran. 
15Kungliga brev m.fl. officiella handlingar. Gustav Vasa - Karl XIV Johan. Avskrifter. 
16Äldre kungliga brev och förordningar. Avskrifter. Tre band, en folio och en 4:o pappband, en 4:o band. 
17a) Brev från Johan Skytte. Avskrift. Pergamentsband 4:o.
b) Kungliga brev och förordningar m.m. från Kristinas tid. Avskrift. Pergamentsband folio.
 
18Dossier de pièces sur la guerre du Nord, spécialement sur les négosiations de la paix entre la Suède et le Danemark, en 1660, provenant de Pierre Vogelsang. Lösa handlingar, 200 s. (innehållsredogörelse i bunten). Mest original. 
19a) Karl X Gustavs Constitutiones. Academicae Reigae Academiae Upsaliensi 1655. Avskrift, har tillhört Joh. Thorsander. Band fol.
b) C.F. Guthermuth (prinsessornas informator), König Carl Gustafs zu Schweden Reise Beschreibung etc. (1638-1640). På Ulrika Eleonora d.ä.:s befallning översatt till tyska 1689. Avskrift, band 4:o. Litt: Warmholtz Bibl. Hist.-Sveo-Goth. nr 4472.
c) Journal du voyage de M. Arnould de Pomponne, Ambassadeur extra ord. du Roy en Suède 1662. Avskrift. Ägarstämpel med nummer på försättsbladet. Pergamentsband folio.
 
20Kungliga förordningar från 1600-talet 1. Avskrift. 
21Kungliga förordningar från 1600-talet 2. Avskrift. 
22Kungliga förordningar från Karl XII:s tid. Avskrifter och några tryck, har tillhört Henric Eurenius Höjer. Band 4:o. 
23Kungliga förordningar från 1700-talet. Avskrift. 
24Historiska handlingar från 1500-talet, lösa avskrifter:
- Sammanställningar av senare dato
- Brev från Nic. Magnus till Gustav Vasa från Wittenberg 1536. Sen avskrift.
- Gustav Vasas artiklar i Nyköping 1538, gårdsrätt m.m. 1544, förordning 1553 angående Stockholms hospital.
- Erik XIV:s svar på Jöran Pederssons skrivelse 1566.
- Diverse brev från tiden omkring 1590 samt förordningar från 1590-talet.
- Berättelse om Näftåget 1598 i utdrag.
- Densamma i fullständig avskrift, m.m.
- M.m.
 
25Historiska handlingar från 1600-talet, lösa avskrifter:
- Karl IX:s brev till helsingarna 1611, riksdagsbeslut 1630.
- Johan Lilliehööks relation från Tyskland 1641 (jämte sentida avskrift).
- Pimentels brev 10 december 1653 om drottning Kristina, 2 avskrifter, jämte andra handlingar från Kristinas tid.
- Das Reichs Schweden beweiss von wegen der drey Cronen.
- Handlingar rörande alliansen mellan Sverige och England 1658. Avskrifter av traktater m.m.
- Handlingar från Karl XI:s tid, bl.a. kejserliga envoyén F. von Starenbergs relation 1673, relation om slaget vid Landskrona 1677, instruktion för Emund Gripenhielm som Karl XI:s lärare 1673, holsteinska sändebudet Du Cros relation (flera avskrifter), avskrifter av traktater etc. c:a 1690-1700 (med Adam Horns namn och sigill), Sven Brodds "Mine enfaldige tanckar om Högstsalig Konung Carl XI", m.m.
 
26Historiska handlingar från 1700-talet före Gustav III, lösa avskrifter:
a) Karl XII:
- Yttrande i rådet angående kriget med Ryssland.
- Kongl. förordningar, brev, relationer, hyllningstal m.m., i avskrift.
b) Frihetstiden:
- Anmärkningar till Nordberg, Konung Carl den XII:tes Historia.
- 1720-talet: Memorial som uppges vara av bondeståndet 1727 jämte andra avskrifter av relationer, domar m.m.
- 1738-1739: Tessins tal och Ungern Sternbergs svar vid riksdagens avslutning (tryck).
- 1746: v. Korffs memorial.
- 1751: G.C. Cederhielms memorial på riddarhuset 13 nov.
- 1753: K. Maj:ts förordning angående nytt tullarrende.
- 1755-1756: Remitterade mål, avskrifter av Crusenstolpe angående riksjuvelerna och revolutionsförsöket 1756, m.m.
- 1760-talet: J. Hammarhielms memorial 1760, listor på utskottsledamöter, elektorer m.m. 1760, Ehrensvärds inlaga till sekreta utskottet 1761 om svenska arméns tillstånd, brev 1766 med politiskt innehåll.
- Odaterade avskrifter m.m.
 
27a) Recesser och Riksdagz Besluter och Afhandlingar. Register, utfört på Fituna 6 november 1722, eventuellt av Ingeborg Bonde. Avskrifter av främst 1500- och 1600-talshandlingar. Pergamentsband 4:o.
b) Riksdagsrelationer från frihetstiden angående flottan, i synnerhet amiralitetskommisariet. Band.
 
28"Handlingar från partitiden" 1. Avskrifter av riksdagshandlingar från frihetstiden. 
29"Handlingar från partitiden" 2. Avskrifter av riksdagshandlingar från frihetstiden. 
30Protokoll och handlingar från ridderskapet vid 1789 års riksdag. 1. Avskrifter. 
31Protokoll och handlingar från ridderskapet vid 1789 års riksdag. 2. Avskrifter. 
32Historiska handlingar från Gustav III:s tid, lösa avskrifter:
- 1773: C.G. Hagnell, Relation om en resa till Petersburg m.fl. avskrifter.
- 1777-1779: K. brev till konsistoriet i Strängnäs 1777 m.fl. avskrifter.
- 1788: Carl De Geers berättelse om händelserna på Riddarhustorget 29 augusti 1788, avskrift.
- 1788-1790 års krig: "Historisk Berättelse" om slaget vid Värele 1789 (med två kartor) jämte strödda avskrifter.
- 1789 års riksdag: strödda avskrifter.
- 1790-1792: Ministre-Reglementet (tillhörande J. Leijonmarck). Politique, tirée d'un Journal étranger en Msct 1791, m.fl. avskrifter.
- Efter 1776: "Begäres att få weta". Angående frälserätten.
- U.å.: Brev från C.A. Ehrensvärd till landshövdingskan v. Törne. Avskrift med teckningar.
 
33Historiska handlingar från Gustav IV Adolfs tid, lösa avskrifter:
a)
1799: Brev från Sofia Albertina i avskrift
1802-1804: Audiencelistor i Stralsund 1804 jämte strödda avskrifter
1809: Berättelse om revolutionen 1809 (avskrift, 3 ex.)
b) Avertissementer, rapporter m.m. från gustaviansk tid. Avskrifter av Crusenstolpe ur de gustavianska pappren. Strödda, mest odaterade handlingar från gustaviansk tid.
c) Handlingar rörande riksdagen i Örebro 1810, fälttåget i Norge 1814 m.fl. handlingar, brevkopiebok 1811-1812, diverse avskrifter av Crusenstolpe, fragment av tal 1814 m.m.
d) "Grefve A.F. Muncks Berättelse om preliminärerna till Gustaf IV Adolfs födelse; samt Carl XIV Johans 'Notes historiques' i samma ämne. Fragmenter." Crusenstolpe 3593.
e) "Konungars, HJältars, Samt Andre Märkwärdige Mäns Utseende, Lynne och Egenskaper".
f) PM ang. "Afhandling om Regerings-Sätten".
 
34Brev till "Min med Jesu blod dyrt köpta och älskansvärda Konung Gustaf Adolf". Bunt. 
35Stockholms stads privilegier 1423-1705. Avskrift. Pergamentsband folio. 
36a) "Dhe Swänska Konungars Historia ifrån Konung Carl Knutsson". Avskrift i Uppsala 1725. Pappband 4:o.
b) M.L. Ståhl, "Utkast Till Svenska Historien under Gustavianska Tidehvarfvet". Band 4:o.
 
37E. Benzelius kollegier i svensk historia. Två band 4:o. 
38S. Lagerbrings kollegier:
a) Notitia Regiae Sveciae Specialis. Lund 1757. Pappband 4:o.
b) Swenska Stats Kunskapen 1777. Pappband 4:o.
 
39A. Stensson Leijonhufvud, Historia och Berättelse om det som sig tildrog med de Herrar, som miste lifvet i Kon. Carl IX:s tid, 1605. Avskrift, har tillhört Sofia Albertina (Torsjö) och har anteckning av Schröder 1829. Pergamentsband fol. Litt: Warmholtz a.a. nr 3346. 
40Politisk litteratur t.o.m. Karl XII 1:
a) Hertig Carls Slachtare-Benck. Två avskrifter i pappband 4:o. Litt: Warmholtz a.a. nr 3367 m.fl.
b) "En Kårtt Underwisning om den Ochristliga Handel som Konung Eric och Jöran Persson (--) bedref" etc. Pappband 4:o.
 
41Politisk litteratur t.o.m. Karl XII 2:
- 1644: Warnungs Spiegel an die Cron Polen samt en relation om generalmajor Königsmarck och de kejserliga.
- 1676: M.G. de la Gardie, Kort och enfaldig Remonstration.
- 1680-1682: C. Rålambs deduktion vid 1680 års riksdag (Litt: se anmärkning i förteckningen över Manuskrift- och avskriftssamlingen i Stafsundsarkivet till volym 13 b) samt annan skrift, "Om dem som i förre tider drifwit på Godsens Reduktion".
- 1697: Pasquinus Veridus, Litt: I. Carlsson, Olof Dalin s. 404 nr XXVI.
- Odat: Avskrifter av politiska profetior, Gespräch Zwischen Simplicio und Candido, Karl XI:s syn.
- 1707: Effigies (--) Caroli XII 1707.
- 1709-1710?: Skrift om Danmarks "uppförande". Koncept?
- 1713-1714: Två politiska skrifter. Litt: Carlsson, Olof Dalin s. 406.
- Odat: "Någre Fredz och Krigz anmärckningar Hufwud stycken" etc.
Anm: Anonymi Rättmätiga wederläggning mot prästerskapet i Stockholm 1693 avskriven i Manuskript- och avskriftsamlingen vol. 24, Berättelse om Näftåget (fullständig avskrift), s. 271ff.
 
42Politisk litteratur 1719-1748:
Politiska skrifter från följande år: 1719, 1721, 1739, 1740, 1742-43, 1746, 1748. Litt: för de enskilda handskrifterna utom 1746, se Carlsson, Frihetstidens handskrivna politiska litteratur.
 
43Politisk litteratur 1755-1756. Litt: se föregående volym. 
44Politisk litteratur 1760-1771 samt odat. från frihetstiden. Litt: De flesta skrifterna registrerade som i fråga om volym 42. . 
45Politisk litteratur från Gustav III:s tid:
a) Samlingsvolym med avskrifter
b) Manuscripter (i politiquen) 2-3
Litt: Flera skrifter registrerade i Carlsson, Olof Dalin s. 407 ff.
 
46Politisk litteratur 1772-1786:
Samlingsvolym i pappband jämte lösa avskrifter från 1772, 1779, 1786 samt odaterade (1786?). Samlingsvolymen innehåller även diverse historiska skrifter av äldre datum, bl.a. Gustav Vasas testamente, samt från 1700-talet i övrigt. Litt: Som föregående volym.
 
47Politisk litteratur 1788-1790. Litt: som vol. 45. 
48Politisk litteratur 1791-1809:
- Carl Hildebrandsson Uggla, Konung Gustaf III:s Annaler.
- Reflectioner öfver Politiska händelser i Sverige som framdeles i någon mån kunna blifva nyttige för en Historie Skrifvare (ca 1790)
- Politisk litteratur 1791-1792 jämte avskrifter rörande de fängslade Ribbing och Anckarström.
- Övrig politisk litteratur före 1809.
- Prästsatirer från omkring år 1800.
- Odaterad politisk litteratur från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
- Försök att inbilla opinionen det Adolph Fredriks och Lovisa Ulrikas dotter dotter Grefvinnan Lovisa Sophie Fredrika Charlotta Stenbock varit Högstbemälte Konungs dotter. Crusenstolpe 3597.
Litt: som vol. 45.
 
49Politisk litteratur 1809-:
- La révolution de Suède 1809.
- Politisk litteratur 1809-1810. Litt: som vol. 45,
- Några handlingar rörande revolutionen 1809. Förteckning i bunten.
- Adelsparres proklamation jämte politiska dikter och charader från riksdagen 1809-1810. Litt: se vol. 45.
- Utdrag af ett Bref från en Resande Antiquarius till sin wän på landet 29 mars 1811 (tillh. Crusenstolpe).
- Politisk skrift "En Fäderneslands älskare", troligen ca 1810-1815, m.fl.
- Politiska skrifter från 1820-1830-talet.
- Prästsatirer, mest från 1800-talet.
- Diverse tryck.
 
50Svensk vitterhet före Gustav III, lösa avskrifter:
- Jeremias Petri Parginsulanus gravskrift över Karin Månsdotter 1612.
- Diverse avskrifter av vitterhet före Gustav III.
- Diverse avskrifter, mest Dalin.
 
51Ingeborg Bondes Samlingar af Poetiska Skrifter:
a) "En Poetisk Samling". Hft 4:o.
b) Versbok med Carl Göran Bondes proveniensanteckning. Avskrifter av Dalins m.fl. dikter och släktpoesi. Innehåller även pressade blommor. 4:o.
c) Några lösa avskrifter (skriftermål).
 
52Tre versböcker från 1700-talet:
a) Nils Jacob Nymanson (död 1777, kyrkoherde i Värmdö), "Skaemt och Alfvarsamt till ro Under Lof-Stunder". Hft 4:o.
b) Versbok, som tillhört Anna Margareta Wrangel, med avskrifter av Dalins m.fl. äldre och samtida skalders arbeten. Se anteckningen på pärmens insida. Band 4:o.
c) Versbok, som tillhört "A.M.L.", med avskrifter av svensk och utländsk, mest fransk poesi, samt noter. Skinnband 4:o.
 
53Samling af Swenska Wisor av S.C. Wallen 1-2. Avskrift (1765). Två skinnband 4:o. 
54Samling af Swenska Wisor av S.C. Wallen 3-4. Avskrift (1766). 
55Samling af Swenska Wisor av S.C. Wallen 5-6. Avskrift (1766). 
56Samling af Swenska Wisor av S.C. Wallen 7-8. Avskrift (1766-1767). 
57Samling af Swenska Wisor av S.C. Wallen 9-10. Avskrift (1767). 
58Samling af Swenska Wisor av S.C. Wallen 11-12. Avskrift (1767). 
59Samling af Swenska Wisor av S.C. Wallen 13-14. Avskrift (1768-1772). 
60Skalde-Stycken samlade af Johan Gustaf Grevesmühl 1 (1810) - 2 (1811). Avskrift. Två kart.band 4:o. 
61Skalde-Stycken samlade af Johan Gustaf Grevesmühl 3 (1812) - 4 (1815). 
62Skalde-Stycken samlade af Johan Gustaf Grevesmühl 5 - 6 (odat.). 
63Skalde-Stycken samlade af Johan Gustaf Grevesmühl 7 - 8 (odat.). 
64Skalde-Stycken samlade af Johan Gustaf Grevesmühl 9 - 10 (odat.). 
65Två versböcker från 1800-talet:
a) Wisor 1-7, tillhöriga Johan Arvid Afzelius 1817-1827. Crusenstolpe 1285. 7 häften i bunt.
b) Werser och Prosaiska skrifter 1820.Avskrift kart.band 4:o.
 
66Svensk vitterhet, mest från gustaviansk tid, och i lösa avskrifter:
- Gustaf Adolfs och Ebba Brahes Kärleksäventyr. 2 avskrifter.
- J. Elers, Mina Tårar 1774 samt Ensligheten.
- Lannerstierna, Pageade. 2 avskrifter.
- J.H. Kellgren, Bref Till Herrar författare af Stockholms Posten angående Stadsluften dämpad (Anm: författaranteckningar på denna avskrift styrker komm:s attributioner till Kellgren i Kellgrens Saml. skrifter (Sv. förf. utg. av Svenska Vitterhetssamfundet) 8:1 s 73, en attribution som tidigare hävdats av flera litteraturhistoriker).
- Ordenspoesi (Par Bricole?)
Phocions Samtal. Översättning.
- "Samling av en ung poets arbeten".
- Diverse avskrifter, mest Bellman.
- Strödda avskrifter.
 
67Svensk vitterhet, mest från 1800-talet, lösa avskrifter. 
68Svensk vitterhet, tillfällespoesi, mest lösa avskrifter, samlade kring de hyllade personerna:
- Gustav III
- Hertigen av Småland, Karl Gustaf
- Fredrik Adolf
- Gustav IV Adolf
- Sofia Albertina
- Karl XIII och hans drottning
- Kungliga personer i övrigt
- Carl Gustaf Tessin
- Stenbock
- Fredrik Sparre
- Diverse personer
 
69Utländsk poesi, aforismer m.m.:
a) Avskrifter av utländsk poesi från omkring år 1800. Crusenstolpe 3629. Pappband 4:o.
b) Avskrifter av dansk poesi, ägda av Ullmark 1797. Crusenstolpe 3629. Pappband 4:o.
c) Strödda anteckningar (vers, excerpter m.m.) av generalmajoren Mauritz Clairfelt. Dat. bl.a. Dresden 1802. Band 4:o.
d) Samling av aforismer på tyska och franska. Pappband 8:o.
 
70Utländsk poesi, från olika tider, i lösa avskrifter eller små häften. 
71Molières Le Médécin malgré [lui] i översättning m.fl. smärre teaterstycken i avskrift. Hft. 
72Teaterstycken m.m. 1:
-Kellgren - Gustav III, Drottning Christina.
- Oxenstierna, Divertissesment 22 juni 1777. Litt: Klemming, Sveriges dramatiska litteratur, s. 107.
- S. Rosenhane, Sujet du Divertissement 12 sept. 1779, Divertissement 1781 samt två Divertissement med osäker attribution till densamme.
- J.M.B. de Monvel, Prologue 1784.
- L'Intrigue Epistolaire.
- Racine, Mithridate i svensk översättning
- Scribe m.fl., De osynlige Bröderne i svensk översättning av A. Backman.
- Memorial angående dramatiska teatern 1801 och 1807.
 
73Teaterstycken 2:
- Gustav III, Gustaf Adolphs ädelmod 1783.
- L'entreprise de la forêt enchantée. Courses de têtes, de bagues, et joutes contre la quintaine. Uppförd på Drottningholm i augustí 1785. Tryck med handskriven rollista.
- Molière. Don Juan i översättning av Eduard Saltza samt De Romaneske Flickorne.
- Voltaire, Poesien till Henric IV i svensk översättning.
- Gustava Gök 1786-1788.
- Fru Pihlgrens frögdebetygelse 1777.
- Hallman, Petis och Telée. Parodi.
- Isabelle vid Toledo.
- Samtal mellan Twänne Bröder af Franciskaner-Orden.
- Den Hemliga anstalten eller Namns Dagen 1806.
- Divertissementer, bl.a. på kronprinsens födelsedag 1814.
- Prologer, bl.a. för kungen 1791.
- Nouvelles Regles Du Jeu de Loto.
- Smärre avskrifter.
 
74Jomsvikinga saga. Avskrift i Köpenhamn januari 1757 efter Cod. N 288 i Geheimearkivet och jämförd med N 289 av Jacob Juel. Band 4:o. 
75Fragment av danska rimkrönikan. 
76Sveriges Rikez Beschrifne Lagbook 1578. Pergamentsband 4:o. 
77"Manuscript öhwer Lagen". Lagsamling, avskrift från 1600-talet. Pergamentsband folio. 
78Juridiska anteckningar:
a) Anteckningar i juridiska ämnen. Band 8:o.
b) Föreläsningsanteckningar i juridik. Daterade Möllarp 11 oktober, 1729. Pappband 4:o.
 
79Anteckningar från professor Collings föreläsningar i juridik. 1758, 1771-1772. Fem volymer och häften, det ena av B. Folcker 17/4 1758. 4:o. 
80Anteckningar från professor Nehrmans föreläsningar m.m.:
a) Anteckningar från Nehrmans föreläsningar. 2 band, det ena 1740 (Crusenstolpe 3645).
b) Nehrmans Inledning till den svenska jurisprud. Cameralen. 2 häften.
Se även volym 81.
 
81Diverse övriga juridiska anteckningar.
a) Anteckningar från Nehrmans föreläsningar om Handelsbalken. Pappband 4:o.
b) Innehållet i de olika balkarna. Föreläsningsanteckningar av Peter Sheldon från Uppsala 1756. Papband 4:o.
c) "Om Ecclesiastique Jurisdiction". Häfte 4:0.
d) Lehrbuch in der Encycl. der Jur. von Hugo. Pappband 4:o.
 
82Diverse juridik:
a) Om rättegångsförfarandet. Anteckningar. Pappband 4:o.
b) Om domstolar i Sverige. Pappband 4:o.
c) De privilegiis Creditorum. Namnteckning i volymen: Henric Eur. Höjer. Pappband 4:o.
 
83Juridik, lösa avskrifter:
- Kalmar Recess 1474
- Erik XIV:s gårdsrätt
- J. Stiernhök, Kort Tractat om Swänsk Arfsrätt 1666
- Folkrätten eller Jus Gentium
- De Jure Patronatus
- Protokollsutdrag från tinget i Vätle härad 23 december 1691
- Status Causae (angående Patkull)
- Axel Adlersparres inlaga till Svea hovrätt (avskrift)
- Protocoller uti Falska Fahnehielmska Pollet Saken (avskrift)
- Värderings Methode enligt k. brev 1752
- Angående beskattning av drätselverket (1780-talet)
- Köpebrev, kontrakt, fullmakter, betyg (mest avskrifter)
- Strödda avskrifter
 
84Kopiebok, innehållande köpe- och bytesbrev 1623-1667. Okänd proveniens. Pergamentsband folio. 
85Stockholms metallvåg:
a) Räkenskaper för Stora järnvågen 1777-1787. Pappband fol.
b) Stämpelbok för Stora Tenn- och metallvågen 1806. Tillhörig Carl Carlsson Bonde d.ä. Kart.band fol.
 
86Prober- och masmästarkonsten:
a) PM angående proberkonsten. 2 avskrifter, en utförligare i 8:o, en kortare i 4:o. Skinn- resp. kart. band.
b) Utkast Til Swänska Masmästare konsten. Bihang till 1772 års masmästarrelation för Västernorrlands distrikt. Undertecknad: Johan G. Christiernin. Pappband fol.
 
87Ekonomi, bergsbruk, jordbruk, m.m. (lösa avskrifter):
- Relation om Hälsingborgs stads handelssituation 1796.
- J.R. Seipell, Tanckar rörande (- -) Finlands och Norrlands hastigare befolkande etc.
- Beskrivning av olika järnbruk och gruvor, troligen från början av 1800-talet.
- Handlingar angående tullverket.
- Fisket i Boren.
- Beskrivning av Resta milors kolning.
- Uträkning i kopparmynt öfwer alla in til den Första Jan. år 1742 påbudne Afgifter för Tillåtne och til Införsel förbudne Utrikes Wahror.
- P. Nyberg, Wälm. tanckar ang. Landt brukets uphielpande och förmerande. Sarflax gård 1765, avskrift lämnad till landskansliet i Lovisa 1766.
- Växelkursen. Avskrift och utkast.
- Något om Spanska Coursen etc.
- Strödda avskrifter och kvittenser.
 
88Geografi, topografi och samfärdsel:
a) A. Björn (f.d. myntinspektor), En kort Relation om Kongsholmen etc. 1689 eller 1692. Perg.band 4:o.
b) A. Kirckeri (1602-1680), Beskrifning öfver China i svensk översättning. Fituna den 26 september 1766. M.G.H. Pappband 4:o.
c) Projekt för kanal Göteborg-Stockholm 1776. Se blyertsanteckning på handlingen.
d) H.G.A. Dübens anförande på Riddarhuset angående anläggande av järnvägar.
 
89K. Maj:ts instruktion för Krigskollegium 1725. Bunt. 
90Militära reglementen 1:
a) Mittlertaktik.
b) Anteckningar i matematik, taktik m.m. av M.A. Strokirch i Berlin 1821.
c) Reglemente. Avskrift, delvis i dåligt skick.
 
91Militära reglementen m.m. 2:
a) Traité des Fortifications. Med kartor. Band 4:o.
b) K. Maj:ts reglemente om sysslorne i fält. Exemplar köpt av Jöns Alexander Bonde 1748. Band 4:o.
c) K. Maj:ts brev till galärflottan jämte svar 1756-1764. Skinnband fol.
 
92Militära reglementen 3:
a) Truppbeskrivningar 1684. Ägd bl.a. av J.A. Afzelius 1819. Skinnband 8:o.
b) Extrakt utaf Åp Marcheringarne. Rawitz den 1 maj 1705. Skinnband 8:o.
c) Stycke Reglemente etc. utgiven vid K. artilleriregementet 6 augusti 1759. Har tillhört Carl Julius eller Gustaf Lillieswärd. Band 8:o.
 
93Militära reglementen och handlingar 4, lösa avskrifter:
- Reglementen bl.a. för K. Livregementet till häst. Fragment.
- Navigationsreglemente.
- Om fältverken.
- Kort Beskrifning på Sjö-Battaillen af den 24 Aug. 1789 (med karta).
- W. Tornérhielm, Förklaring på hans uppträdande som batch under tillbakaryckningen från Vijais till Hellsinge 1808 (avskrift).
- Om Baggens Stäkets befästande och upprensning 1854.
- Wydare underdån. Berättelse öfwer avenuerne på Söder man landz Skiärdz sydan hyt till Stockholm. U.å,
- Strödda handlingar i militaria.
 
94Bönböcker och betraktelser 1:
a) Bönbok 1523. Perg.blad med kart.omslag 8:o.
b) Bönbok 1694, har tillhört Tord Philip Bonde. Sinnband 8:o.
c) Betraktelser på engelska. Skinnband 8:o.
 
95Bönböcker och betraktelser 2:
a) Dätta Andeliga Clenodium 1652. Tillhört Fituna boksamling. Skinnband 4:o.
b) Religiösa betraktelser. Pappband 4:o.
c) Margareta Barnekow, tysk bönbok 1702. Egenhändig enligt anteckning. Skinnband 4:o.
d) Samling af J. Böhmes utlåtelser. Avskrift från 1700-talet. Pappband 8:o.
 
96J.G. Gichtel, religiösa betraktelser, tryckta i Leyden 1722 (1, 3). Avskrift av G. Blomström, volym 3 1759. Två pappband 4:o. 
97Diverse manuskript om bibeln:
a) F.A. Menke, Geschichte der Religion Jesu. Papband 8:o.
b) Annotata-Curiosa Bibl.- Hist.Phil. med register. Från början av 1700-talet. Hft. band 4:o.
c) G. Bondes annotationer i sin svenska bibel 1750, 1760. Pappband 4:o.
d) G. Bonde, Om Bibliske Prophetierne. Band 4:o.
 
98- Collectanien-Buch A-M
- Collectanien-Buch N-Z
 
99- Collectanien-Buch A-M
- Collectanien-Buch N-Z
 
100Predikningar i avskrift. 
101Religionsmål, trolldom, spökerier. Mest avskrifter av kungliga förordningar 1660-1793.