Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Utgallringsbara akter i tvistemål

Lycksele tingslags häradsrätts arkiv

Utgallringsbara akter i tvistemål kunde gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr. 75 (den 9 november 1963). Gallring kunde verkställas sedan 10 år förflutit från det rätten skilt sig från målet.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
-1948 – 1969Handlingarna är utgallrade 
11969 – 19701969: 101-122
1970: 1-126