Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01


I utlandet utfärdade handlingar och handlingar från andra samfund skall undantas från gallring. I övrigt ska bilagor till dopboken gallras med en frist av tjugo år, övriga bilagor gallras med en frist av fem år (RA-MS 2000:5).

 Serier (1 st)