Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Inrikesavdelningen

Generalstaben

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0200/010:H
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/bbgCI2EW2qErAW5BW36gd0
Datering
19051938(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Generalstaben (1873 – 1937)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr KrA/0200:0000:H:010Förteckning

över

Generalstaben

Inrikesavdelningen
Inledning (äldre form)Generalstabens inrikesavdelning

HISTORIK

Generalstabens inrikesavdelning är en fiktiv organisation. Någon sådan avdelning för underrättelseverksamhet vid generalstaben förekom inte i fredstid. Det var först vid mobilisering och krig som en särskild underrättelseavdelning vid högkvarteret skulle upprättas, enligt 1910 års instruktion.

Ett särskilt underrättelseväsende har varit organiserat i generalstaben åtminstone sedan år 1908, då utrikesavdelningen tillkom. Inom utrikesavdelningen fanns en underrättelsebyrå - även kallad detalj 4-, till vars uppgift hörde att insamla upplysningar om främmande länders militära och militärpolitiska förhållanden, att förhindra eller försvåra spioneri för främmande makts räkning inom Sverige samt att följa och motarbeta den antimilitaristiska propagandan och handlägga därmed sammanhängande ärenden.

Underrättelsebyrån bestod av generalstabsofficerare och agenter. Agenterna, som tjänstgjorde inom agenturområden ute i landet, var officerare och civila tjänstemän.

Chefen för underrättelsebyrån lydde under chefen för utrikesavdelningen, men byrån hade en självständig organisation. Den samverkade med marinens hemliga underrättelseväsende och i vissa ärenden direkt med polisen. Vissa medel från utrikesdepartementet ställdes till byråns förfogande. Byrån hade en egen expedition. Inkommande och utgående handlingar diariefördes i löpande följd kalenderårsvis och försågs med nummer efter ett visst system. De inkomna handlingarna numrerades med Z = 1 kvartalet, Å = 2, Ä = 3 och Ö = 4 kvartalet. De utgående handlingarna numrerades på samma sätt med A = 1 kvartalet, B = 2, C = 3 och D = 4 kvartalet.

År 1914 organiserades också en polisbyrå som ingick i utrikesavdelningen. Polisbyrån som bl.a sysslade med övervakning av misstänkta personer, avskiljdes år 1918 ur avdelningen och bildade en självständig institution
under polismästaren i Stockholm. Även i fortsättningen förekom dock kontinuerligt samarbete mellan underrättelsebyrån och polisbyrån.

När försvarsstabens inrikesavdelning bildades år 1937 överlämnade utrikesavdelningen underrättelsebyråns och polisbyråns handlingar till denna. När handlingarna så 1972 överlämnades till Krigsarkivet befann de sig i stor oordning. De ordningsarbeten som följde försökte återskapa en ursprunglig struktur.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2021-04-09 16:04:23