bild
Serie

Kartor och ritningar - Gällivare lapska kyrkohärbärge

Gällivare kyrkoarkiv

I arkivkartong

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11897 – 1972Karta över skogen, tillhörande Gellivare Skolmästarboställe, 1897.
Ritning av nomadskolan i Gällivare. Fasader. Plan av bottenvåning och skärning A-B. Plan av vindsvåning. Plan- och skärningsritning, Lillstugan. Plan- och skärningsritning, Ladugården. Plan- och skärning av stallbyggnad. Odat.
Karta över fastigheten Gellivare 24:4, 1932.
Ritningar till ändringsförslag (10 st), 1934.
Ritning till uthusbyggnad för Lapphemmet. Snickeriritning till Lapphemmet. Ritning till skåp och bänkar för Lapphemmet. Ritning av möbler till Lapphemmet. 1934.
Gellivare Lapphärbärge. Fasad mot öster. Gavel mot norr. Sektioner. Vindsplan. Bottenplan. Källarplan. Omkring 1950.
Ritning nr 6-9: Ändringsförslag.
Ritningar tillhörande byggnadstillstånd BD 20268. Meddelat av Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen 1957-08-08 (18 st).
Murstock och öppen spis, 1 trappa. Murstock och öppen spis, bottenvåning. Skorstensritning. Förstärkning av tak. 1957.
Rörgravsritning, 1957.
Situationsplan. Fasader och sektioner. Bottenplan. Vindsplan. Källarplan. 1972.
Info/