Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Församlingsregister

Raus kyrkoarkiv

Samsorterade avtryckskort för både aktuella och avgånga personer 1947-1967 sorterade efter personnummer utan hänsyn till århundrade (1800-tal eller 1900-tal). Personavier 1968-1991 har gallrats av församlingen, förutom rörande personer med skydd av personuppgifter, vilka är sorterade alfabetiskt.

 Volymer (20 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11947 – 196700-07.
Info/
 
21947 – 196708--14-02-28.
Info/
 
31947 – 196714-03-01--19-04-30.
Info/
 
41947 – 196719-05-01--22-10-31.
Info/
 
51947 – 196722-11-01--25.
Info/
 
61947 – 196726--28-09-30.
Info/
 
71947 – 196728-10-01--31-04-30.
Info/
 
81947 – 196731-05-01--33.
Info/
 
91947 – 196734--36-09-30.
Info/
 
101947 – 196736-10-01--39-04-30.
Info/
 
111947 – 196739-05-01--42-01-31.
Info/
 
121947 – 196742-02-02--44-09-30.
Info/
 
131947 – 196744-10-01--48-01-31.
Info/
 
141947 – 196748-02-01--52-02-28.
Info/
 
151947 – 196752-03-01--57-02-28.
Info/
 
161947 – 196757-03-01--61.
Info/
 
171947 – 196762-68.
Info/
 
181947 – 196769-88.
Info/
 
191947 – 196789--97-06-30.
Info/
 
201947 – 199197-07-01--99, ej kyrkoskrivna 1948-1966 sorterade alfabetiskt årsvis, obefintliga 1952-1963 sorterade alfabetiskt årsvis, hänvisningskort som saknar personnummer, skydd av personuppgifter 1968-1991.
Info/