Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Avställda fastighetsböcker

Inskrivningsdomarens i Linköpings domsaga arkiv

För år 1970 aktuella fastighetsblad, se serie D I a.

 Volymer (1 st)

ReferenskodAnmärkning 
-30 volymer överförda till, och införlivade med, Inskrivningsdomarens i Kinda och Ydre domsaga arkiv, volym
C I:1-7 samt Inskrivningsmyndighetens i Linköpings domsaga arkiv, volym D I b:23-45.