bild
Karta/ritning

Förslag till ordnande av S:t Olai kyrkopark

Norrköpings S:t Olai kyrkoarkiv

13 blad. Med beskrivning.