A I Protokoll. Huvudserie 
Loading ...
A II Examensprotokoll 
Loading ...
A III Sjökaptenssocietetens protokoll 
Loading ...
B I Koncept Huvudserie 
Loading ...
B II Brevböcker 
Loading ...
B III Koncept angående sjömanspensioner 
Loading ...
C Diarier 
Loading ...
D I a Register över fartyg. Huvudserie 
Loading ...
D I b Förteckningar över fartyg 
Loading ...
D II a Register över sjömän. Huvudserie 
Loading ...
D II b Sammandrag och statistik 
Loading ...
D II c Beväringsrullor 
Loading ...
D III a Förhyrningsböcker och mönstringsliggare 
Loading ...
D III aa Mönstringsliggare Bergkvara 
Loading ...
D III ab Mönstringsliggare Borgholm 
Loading ...
D III ac Mönstringsliggare Degerhamn 
Loading ...
D III ad Mönstringsliggare Mörbylånga 
Loading ...
D III ae Mönstringsliggare Pataholm 
Loading ...
D III af Mönstringsliggare Timmernabben 
Loading ...
D III ag Mönstringsliggare vid tullstationerna 
Loading ...
D III b Sjömansrullor 
Loading ...
D IV Tjänstgöringsböcker 
Loading ...
D V Register till avmönstringsblad 
Loading ...
D VI Register över arbetssökande 
Loading ...
D VII Övriga liggare 
Loading ...
D X Postböcker 
Loading ...
D XI Arkivförteckningar 
Loading ...
E I Inkomna handlingar. Huvudserie 
Loading ...
E II Rapporter från främmande sjömanshus 
Loading ...
E III Gratialansökningar 
Loading ...
E IV Skrivelser från Handelsflottans pensionsanstalt 
Loading ...
E V Intyg och foton 
Loading ...
E VI Betygsavskrifter 
Loading ...
E VII Manskapsförteckningar 
Loading ...
E VIII Skrivelser till och från Kungl. kommerskollegium 
Loading ...
E IX Pensionsansökningar 
Loading ...
E X PM och skrivelser till mönstringsförrättare 
Loading ...
E XI Rapporter och meddelanden 
Loading ...
E XII Meddelanden angående påmönstringsförbud 
Loading ...
E XIII Mönstringsavtal 
Loading ...
F I a Räkenskapsböcker 
Loading ...
F I b Huvudböcker 
Loading ...
F II a Reskontrering 
Loading ...
F II b Kapital-, låne- och intressekonto 
Loading ...
F II c Uppbörds- och kassakonto 
Loading ...
F II d Gratialkonto 
Loading ...
F II e Handelsflottans pensionskonto 
Loading ...
F II f Fastighetens konto 
Loading ...
F III a Kassaböcker 
Loading ...
F III b Verifikationer 
Loading ...
F III c Kvittenser och Kontoutdrag 
Loading ...
F III ca Kvittenser för resor vid extra mönstringsförrättning 
Loading ...
F IV Uppbördskontos särskilda böcker 
Loading ...
F V Låne- och säkerhetshandlingar 
Loading ...
G I Handlingar ang. understöd 
Loading ...
G II Diverse handlingar 
Loading ...
Ö Främmande handlingar 
Loading ...
Ö I Personalhandlingar 
Loading ...
Ö II Sjöfartsböcker 
Loading ...
Ö III Övriga handlingar 
Loading ...

1.
Register över sjömän. Huvudserie
Serie , Sjömanshusets i Kalmar arkiv


Här har olika slags liggare och register sammanförts.

Volymerna 3-14 representera en längd över betalningen av krono- och stadsutskylder: med den har år 1864 förlorat sin karaktär.

Serien inbunden.

ReferenskodTidAnmärkning 
11788 – 1848"Förteckning öfver Calmar Stads Sjömansskap". 1788-(1846). Renoverad 1848.
 
 
21847 – 1863Har påskrift "Litt B". "Förteckning öfver Calmar Stads Sjömansskap".
 
 
31861Kalmar kompani.
 
 
41861Smålands kompani.
 
 
51861Ölands kompani.
 
 
61862Kalmar kompani.
 
 
71862Smålands kompani.
 
 
81862Ölands kompani.
 
 
91863Kalmar kompani.
 
 
101863Smålands kompani.
 
 
111863Ölands kompani.
 
 
121864Kalmar kompani.
 
 
131864Smålands kompani.
 
 
141864Ölands kompani.
 
 
151865"Register å Fartygs Befälhafvare, Styrmän och Sjöfolk".
 
 
161866"Register å Fartygs Befälhafvare, Styrmän och Sjöfolk". Pärmtitel: "Sjömans Rulla".
 
 
171867"Register å Fartygs Befälhafvare, Styrmän och Sjöfolk". Pärmtitel: "Enrollerings- Rulla".
 
 
181868 – 1869"Register å Fartygs Befälhafvare, Styrmän och Sjöfolk".
 
 
191869"Register å Sjöfarande". Förer år 1870 endast undantagsvis anteckningar om förhyrningen.
 
 
20– 1870Enrolleringsrulla. Liggare i tre delar. 1. Kalmar kompani. 2. Smålands kompani. 3. Ölands kompani. Avföringar och anteckningar till förhyrningsboken (serie D III a) sluta praktiskt taget med år 1870, som således har valts till slutår.
Tillägg (allt därav som har anträffats: vol. 23-24) är till delarna nr 2 och 3. Tilläggen har inga hänvisningar till förhyrningsboken.
 
 
21Enrolleringsrulla. 
22Enrolleringsrulla. 
23Enrolleringsrulla. Tillägg. 
24Enrolleringsrulla. Tillägg. 
251871 – 1875"Register å sjöfolk". "Från 1870", ant. på pärmens insida. Kallades Stora registret (jfr anteckning i sammandraget. nedanst. volym 30, fol. 1).
 
 
261875 – 1880"Register å sjöfolk". Påskr. inom pärmen: "Litt. C".
 
 
271880 – 1883"Sjökaptener Af första och Andra Klass".
 
 
281881"Register öfver Fartygsbefälhafvare". Sen anteckning (flera ställen) är: "Transport till 1903 års register öfver sjöfolk".
 
 
291881 – 1885"Register å sjöfolk". Årtalen från pärmens insida. Påskrift inom pärmen: "Litt. D".
 
 
301882Sammandrag från Registreringsböckerna. Årtalet från pärmens insida: sista observerade år är 1885.
 
 
311886"Register å sjöfolk".
 
 
321887 – 1891"Register å sjöfolk".
 
 
331891 – 1895"Register å sjöfolk".
 
 
341895 – 1900"Register å sjöfolk".
 
 
351900 – 1903"Register å sjöfolk".
 
 
361903 – 1908"Register å sjöfolk".
 
 
371908 – 1912"Register å sjöfolk".
 
 
381912 – 1914"Register å sjöfolk". A-P.
 
 
391912 – 1914"Register å sjöfolk". R-Ö.
 
 
401914 – 1919"Register å sjöfolk". A-J.
 
 
411914 – 1919"Register å sjöfolk". J-P.
 
 
421914 – 1919"Register å sjöfolk". R-Ö.
 
 
431919 – 1925"Register å sjöfolk". A-J.
 
 
441919 – 1925"Register å sjöfolk". J-P.
 
 
451919 – 1925"Register å sjöfolk". R-Ö.
 
 
461926 – 1939"Register å sjöfolk". A-H.
 
 
471926 – 1939"Register å sjöfolk". H-N.
 
 
481926 – 1939"Register å sjöfolk". N-Ö.