A I Protokoll. Huvudserie 
Loading ...
A II Examensprotokoll 
Loading ...
A III Sjökaptenssocietetens protokoll 
Loading ...
B I Koncept Huvudserie 
Loading ...
B II Brevböcker 
Loading ...
B III Koncept angående sjömanspensioner 
Loading ...
C Diarier 
Loading ...
D I a Register över fartyg. Huvudserie 
Loading ...
D I b Förteckningar över fartyg 
Loading ...
D II a Register över sjömän. Huvudserie 
Loading ...
D II b Sammandrag och statistik 
Loading ...
D II c Beväringsrullor 
Loading ...
D III a Förhyrningsböcker och mönstringsliggare 
Loading ...
D III aa Mönstringsliggare Bergkvara 
Loading ...
D III ab Mönstringsliggare Borgholm 
Loading ...
D III ac Mönstringsliggare Degerhamn 
Loading ...
D III ad Mönstringsliggare Mörbylånga 
Loading ...
D III ae Mönstringsliggare Pataholm 
Loading ...
D III af Mönstringsliggare Timmernabben 
Loading ...
D III ag Mönstringsliggare vid tullstationerna 
Loading ...
D III b Sjömansrullor 
Loading ...
D IV Tjänstgöringsböcker 
Loading ...
D V Register till avmönstringsblad 
Loading ...
D VI Register över arbetssökande 
Loading ...
D VII Övriga liggare 
Loading ...
D X Postböcker 
Loading ...
D XI Arkivförteckningar 
Loading ...
E I Inkomna handlingar. Huvudserie 
Loading ...
E II Rapporter från främmande sjömanshus 
Loading ...
E III Gratialansökningar 
Loading ...
E IV Skrivelser från Handelsflottans pensionsanstalt 
Loading ...
E V Intyg och foton 
Loading ...
E VI Betygsavskrifter 
Loading ...
E VII Manskapsförteckningar 
Loading ...
E VIII Skrivelser till och från Kungl. kommerskollegium 
Loading ...
E IX Pensionsansökningar 
Loading ...
E X PM och skrivelser till mönstringsförrättare 
Loading ...
E XI Rapporter och meddelanden 
Loading ...
E XII Meddelanden angående påmönstringsförbud 
Loading ...
E XIII Mönstringsavtal 
Loading ...
F I a Räkenskapsböcker 
Loading ...
F I b Huvudböcker 
Loading ...
F II a Reskontrering 
Loading ...
F II b Kapital-, låne- och intressekonto 
Loading ...
F II c Uppbörds- och kassakonto 
Loading ...
F II d Gratialkonto 
Loading ...
F II e Handelsflottans pensionskonto 
Loading ...
F II f Fastighetens konto 
Loading ...
F III a Kassaböcker 
Loading ...
F III b Verifikationer 
Loading ...
F III c Kvittenser och Kontoutdrag 
Loading ...
F III ca Kvittenser för resor vid extra mönstringsförrättning 
Loading ...
F IV Uppbördskontos särskilda böcker 
Loading ...
F V Låne- och säkerhetshandlingar 
Loading ...
G I Handlingar ang. understöd 
Loading ...
G II Diverse handlingar 
Loading ...
Ö Främmande handlingar 
Loading ...
Ö I Personalhandlingar 
Loading ...
Ö II Sjöfartsböcker 
Loading ...
Ö III Övriga handlingar 
Loading ...

1.
Register över sjömän. Huvudserie
Serie, Sjömanshusets i Kalmar arkiv


Här har olika slags liggare och register sammanförts.

Volymerna 3-14 representera en längd över betalningen av krono- och stadsutskylder: med den har år 1864 förlorat sin karaktär.

Serien inbunden.

ReferenskodTidAnmärkning 
11788 – 1848"Förteckning öfver Calmar Stads Sjömansskap". 1788-(1846). Renoverad 1848.
 Info/
 
21847 – 1863Har påskrift "Litt B". "Förteckning öfver Calmar Stads Sjömansskap".
 Info/
 
31861Kalmar kompani.
 Info/
 
41861Smålands kompani.
 Info/
 
51861Ölands kompani.
 Info/
 
61862Kalmar kompani.
 Info/
 
71862Smålands kompani.
 Info/
 
81862Ölands kompani.
 Info/
 
91863Kalmar kompani.
 Info/
 
101863Smålands kompani.
 Info/
 
111863Ölands kompani.
 Info/
 
121864Kalmar kompani.
 Info/
 
131864Smålands kompani.
 Info/
 
141864Ölands kompani.
 Info/
 
151865"Register å Fartygs Befälhafvare, Styrmän och Sjöfolk".
 Info/
 
161866"Register å Fartygs Befälhafvare, Styrmän och Sjöfolk". Pärmtitel: "Sjömans Rulla".
 Info/
 
171867"Register å Fartygs Befälhafvare, Styrmän och Sjöfolk". Pärmtitel: "Enrollerings- Rulla".
 Info/
 
181868 – 1869"Register å Fartygs Befälhafvare, Styrmän och Sjöfolk".
 Info/
 
191869"Register å Sjöfarande". Förer år 1870 endast undantagsvis anteckningar om förhyrningen.
 Info/
 
20– 1870Enrolleringsrulla. Liggare i tre delar. 1. Kalmar kompani. 2. Smålands kompani. 3. Ölands kompani. Avföringar och anteckningar till förhyrningsboken (serie D III a) sluta praktiskt taget med år 1870, som således har valts till slutår.
Tillägg (allt därav som har anträffats: vol. 23-24) är till delarna nr 2 och 3. Tilläggen har inga hänvisningar till förhyrningsboken.
 Info/
 
21Enrolleringsrulla. 
22Enrolleringsrulla. 
23Enrolleringsrulla. Tillägg. 
24Enrolleringsrulla. Tillägg. 
251871 – 1875"Register å sjöfolk". "Från 1870", ant. på pärmens insida. Kallades Stora registret (jfr anteckning i sammandraget. nedanst. volym 30, fol. 1).
 Info/
 
261875 – 1880"Register å sjöfolk". Påskr. inom pärmen: "Litt. C".
 Info/
 
271880 – 1883"Sjökaptener Af första och Andra Klass".
 Info/
 
281881"Register öfver Fartygsbefälhafvare". Sen anteckning (flera ställen) är: "Transport till 1903 års register öfver sjöfolk".
 Info/
 
291881 – 1885"Register å sjöfolk". Årtalen från pärmens insida. Påskrift inom pärmen: "Litt. D".
 Info/
 
301882Sammandrag från Registreringsböckerna. Årtalet från pärmens insida: sista observerade år är 1885.
 Info/
 
311886"Register å sjöfolk".
 Info/
 
321887 – 1891"Register å sjöfolk".
 Info/
 
331891 – 1895"Register å sjöfolk".
 Info/
 
341895 – 1900"Register å sjöfolk".
 Info/
 
351900 – 1903"Register å sjöfolk".
 Info/
 
361903 – 1908"Register å sjöfolk".
 Info/
 
371908 – 1912"Register å sjöfolk".
 Info/
 
381912 – 1914"Register å sjöfolk". A-P.
 Info/
 
391912 – 1914"Register å sjöfolk". R-Ö.
 Info/
 
401914 – 1919"Register å sjöfolk". A-J.
 Info/
 
411914 – 1919"Register å sjöfolk". J-P.
 Info/
 
421914 – 1919"Register å sjöfolk". R-Ö.
 Info/
 
431919 – 1925"Register å sjöfolk". A-J.
 Info/
 
441919 – 1925"Register å sjöfolk". J-P.
 Info/
 
451919 – 1925"Register å sjöfolk". R-Ö.
 Info/
 
461926 – 1939"Register å sjöfolk". A-H.
 Info/
 
471926 – 1939"Register å sjöfolk". H-N.
 Info/
 
481926 – 1939"Register å sjöfolk". N-Ö.
 Info/