bild
Serie

Inneliggande handlingar (diverse)

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Serien i kartonger.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11896 – 1910Handlingar rörande Notarii Publici åren 1896-1910, kontrollstämplingsförrättaren åren 1896-1908 och registrerade sjukkassor åren 1905-1909. 
21932 – 1933Handlingar rörande omorginisation av stadsfogdekontoret och exekutionsväsendet. 
31940 – 1942Handlingar rörande ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten.