Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11685 – 1849Inb. spr år.
Synehandlingar m.m.
Lev. 87/1973
Anm.: Med register, ej helt i
kronologisk ordning.
Inneh. bl.a.
Handlingar från syner o. Ekonomiska besitningar över prästbordet o.
kaplansbostället.
Domboksutdrag m.m. rör. tvist om
allmänningen m.m. mellan löjtnan-
tsbostället, prästbordet o.
sockenmännen. Handlingar rör.
tvist mellan kyrkherde J. Friborg
och Hagsta byamän ang. fiske i
Södersundet.
Handlingar rör. Vintervägdelning.
Handlingar rör. Prästbolet såsom
rotehållare, däribland ett
båtmanskontrakt för 1840 resp.
1848.
 
- [H0001]odatSe härför även serie O I