bild
Serie

Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, löneboställen och kyrkobetjäning

Vall kyrkoarkiv

Serien i arkivbox om inget annat anges.

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11753 – 1855Inb. Handlingar rörande kyrka och prästgård. Häri även Hogrän. 
21760 – 1862Inb. Synehandlingar.
Häri även Hogrän.
 
31849 – 1967Innehåller handlingar rörande kyrkogården 1960-1996 (bl.a. en odaterad gravplatsförteckning), prästgården 1872-1959, ekonomiska besiktningar 1899-1973, avsöndringar och friköp från löneboställen 1870-1965. Ägohandlingar 1849-1874 och 1974, även Hogrän. Arrendekontrakt 1919-1933. Av- och tillträdessyner 1872-1919. Handlingar rörande skog 1863-1943, prästerskapets lön 1919-1943, klockaretjänsten 1943 samt donationshandlingar 1916. 
Se: SE/ViLA/23074/O II/31879 – 1952Av- och tillträdessyner å löneboställena 1879-1950.
Handlingar ang. arrenden, mark, prästgård: protokoll, köpekontrakt 1920-1954.
Diverse skrivelser ang arrenden, löneboställen mm 1885-1942.
Normalavkastiningsuppskattning 1933-1936.
Deklaration å löneboställena 1928-1952.
 
Se: SE/ViLA/23074/O II/51888 – 1953Skogshushållningsplaner, stämplingslängder och andra skogshandlingar. 
41892 – 1985Innehåller handlingar rörande kyrkan. Häri även ritningar och foton. 
Se: SE/ViLA/23074/O II/71896 – 1961Skogshushållningsplaner 1937-1961.
Skogsstämplingslängder 1954-1961.
Skogsförvaltningsuppgifter till Stiftsnämnden 1953-1961.
Dikningshandlingar 1896-1948.
Borgensförbindelser å skog och arrenden 1920-1954.
 
Se: SE/ViLA/23027/O II/21898 – 1963Arrendekontrakt 1927-1957. Revisionsberättelser 1936-1963. Diverse handlingar rörande pastoratets kyrkor. 
Se: SE/ViLA/23027/O II/31911 – 1950Diverse handlingar, även enstaka handlingar rörande pastoratets kyrkor. 
Se: SE/ViLA/23074/O II/61934 – 1954Skogsköpskontrakt. 
Se: SE/ViLA/23027/O II/41935 – 1960Diverse handlingar. 
Se: SE/ViLA/23027/O II/51938 – 1976Stämplingslängder 1943-1960. Arrendekontrakt 1948-1959. Täckdikningsplaner 1938. 
Se: SE/ViLA/23027/O II/101939 – 1989Skogshushållningsplaner. 
Se: SE/ViLA/23027/O II/61946 – 1996Arrendekontrakt 1957-1996. Uppgifter till stiftsnämnden 1946-1972. 
51958 – 1967Handlingar rörande prästgården. 
Se: SE/ViLA/23027/O II/71960 – 1977Diverse handlingar. 
61964 – 1999Gravbok. 
Se: SE/ViLA/23027/O II/81965 – 1979Diverse handlingar. 
Se: SE/ViLA/23027/O II/91976 – 1999Diverse handlingar.