Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Reutersbergs säteri

Löfstads säteris arkiv

Reutersbergs säteri med tillhörande tegelbruk, frälsehemmanen Magnäs, Åsby, Skefftruna, -Högsta, Holma, Jäder utjord köptes 1836 av greve Axel Piper som förmyndare för Sophie Piper (år 1855 g med Charles Emil Piper). Säteriet såldes 1903 av Charles Emil Pipers arvingar. Reutersberg med tillhörande hemman är beläget i Setterbo, Kung Karls och Björkskogs socknar i Södermanland och tillhör alltså ej Löfstads säteribildning.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11832 – 1903Kartong. Åtkomsthandlingar 1832-1903, kontrakt 1846-1903, värderingar, besiktningar, inventarieförteckningar 1855-1902, räkenskaper 1858-1903, verifikationer 1883-1903, handlingar rörande gåva till Setterbo fattigkassa 1804 och rörande dikning 1881. 
21855 – 1856Band. Räkenskaper, kapitalbok. 
31855 – 1856Band. Räkenskaper, avräkningsbok. 
41857Band. Syneinstrument. 
Se: SE/VALA/02249/B XVIII/11858 – 1903Brev till greve Charles Emil Piper rörande Reutersberg 1858-1899. Brev till landshövding Nordenfalk rörande Reutersberg 1901-1903. 
Se: SE/VALA/02249/F II/3a1897Ritningar. Även odaterat. 
Se: SE/VALA/02249/F II/3b1897Ritningar. Även odaterat. 
Se: SE/VALA/02249/F II/3c1897Ritningar. Även odaterat. 
Se: SE/VALA/02249/F II/41897Ritningar. Även odaterat. 
Se: SE/VALA/02249/F II/51897Ritningar. Även odaterat. 
Se: SE/VALA/02249/F II/61897Ritningar. Även odaterat.